7 den

Sedmý den odpočinutí a lásky

Alternativní medicína – Jana KONEČNÁ

Rubrika: Zdravotní okénko > Zdraví a strava
Autor: spravce Datum: 18.10.2014

IPPOSZ – Institut preventivní péče o zdraví. Co je alternativní medicína? Videopřednáška na téma zdraví, přírodní léčba. Jana KONEČNÁ poukazuje na bezpečnost různých alternativních metod. Jsou všechny alternativní léčebné metody bezpečné? Jde o mystické formy s okultními kořeny, nebo preventivní metody? Jana KONEČNÁ poukazuje, jak se orientovat v alternativní medicíně, formou tří základních otázek a […]

Zjavenie – Nevesta, šelma a Babylon – Doug Batchelor

Rubrika: VIDEO videa > VIDEO Církve a náboženství
Autor: spravce Datum: 18.10.2014

VideoDokument-ZJEVENI-nevesta-selma-Babylon

Dokument z dílny Amazing Facts – sk dabing, HD kvalita. Doug Batchelor uvádí další excelentní videodokument o dějinách křesťanství, které (podle autorů) prorokoval apoštol Jan ve své knize Zjevení. Dokument se zabývá mimo jiné pronikáním pohanských zvyků do křesťanské církve a následnými snahami jednotlivců o nápravu, které vyústily v reformaci. Tento delší, více než hodinu […]

Film: NEBE EXISTUJE

Rubrika: FILMY online > KŘESŤANSKÉ FILMY > VIDEO videa > VIDEO Klinická smrt
Autor: spravce Datum: 18.10.2014

Film-Nebe-existuje

Podle skutečného příběhu. Autentický příběh čtyřletého chlapce, který umíral v nemocnici a dostal se do nebe. Události před i po této zkušenosti mění v dané rodině mnoho věcí. Otec, reverend církve, procházel těžkostmi, od financí, zdraví, až po útoky ve vlastním sboru. Byl chlapec skutečně v nebi, existuje nebe, viděl Ježíše?   Film online: Nebe […]

Sedmý den v dějinách lidstva. Změna ze soboty na neděli.

Rubrika: VIDEO přednášky > Křesťanské přednášky > Sedmý den - den odpočinku
Autor: spravce Datum: 8.10.2014

Proč a jak se změnil sedmý den ze soboty na neděli? Proč se tak stalo a kdy? Pětidílný seriál poukazuje na dějiny zápasu mezi věřícími a panujícími, kteří mění zákony a časy.   Fascinující dokument zachycující příběh, který trvá již tisíciletí a jehož dějištěm byla nejrůznější místa světa, příběh výkladu jednoho z desatera Božích přikázání […]

Šest dní stvoření. Názor odborníků – 6*24 hod. nebo 6 časových epoch?

Rubrika: VIDEO přednášky > Křesťanské přednášky > Sedmý den - den odpočinku
Autor: spravce Datum: 6.10.2014

Šestidenní stvořitelské dílo, jak dlouho trvalo? Bylo to 6 dní, 6*24 hodin, nebo 6 časových epoch? Pohľad na šesť stvoriteľských dní očami Biblie a odborníkov. Jedná sa o doslovné dni alebo dlhé obdobia? Sobota. Všetko bolo veľmi dobré. Rozmach evolučnej teórie. Bábel, rozptýlenie človeka. Viera v zasľúbeného Spasiteľa nezanikla. Človek stvorený na Boží obraz = […]

Přednáška: DESÁTKY – srozumitelný výklad – komu, jak, kdy, kam platit, odvádět – Ed Reid

Rubrika: VIDEO přednášky > Křesťanské přednášky
Autor: spravce Datum: 5.10.2014

Přednáška, rozhovor, otázky na téma DESÁTKY. Máme platit, odvádět desátky, nebo je to již zrušené? Jak a z čeho se vypočítávají desátky, desetina? Je rozdíl mezi desátky a dary? Jak to má počítat zaměstnanec a jak podnikatel? Kdo rozhodne, komu desátky patří?   Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží […]

Film: BIBLE – 1966

Rubrika: FILMY online > FILMy online - Biblické příběhy
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

drak_10stol

Neopakovatelné vyprávění Starého Zákona a biblických příběhů, které je klasikou kinematografie. S použitím doslovných biblických textů. Od stvoření po Abraháma a obětování syna Izáka.   Znáte to? Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I řekl Bůh : Budiž světlo! I bylo světlo. Atd… Bible byla, je a bude plná mýtů, mystérií i nejasností. Neopakovatelné […]

Film: Mária z Nazaretu – 2000 – sk dabing

Rubrika: FILMY online > FILMy Evangelia Ježíš Kristus
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Film sleduje život Panny Márie od zvestovania až po ukrižovanie, so všetkými jeho radosťami i strasťami, a ľudí, ktorí ju obklopovali. Medzi nimi je na prvom mieste jej manžel Jozef a Máriina priateľka Magdaléna, hriešnica zaslepená bohatstvom Herodovho dvora, ktorá sa obráti a stane sa po Márii prvou nasledovníčkou Ježiša Krista. Film online: Mária z […]

Film: Desatero přikázání – 1956

Rubrika: DESATERO > FILMY online > FILMy online - Biblické příběhy
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Velkoryse pojatý historický snímek hollywoodského režiséra Cecila B. DeMillea vychází z druhé knihy Starého zákona a soustřeďuje se na líčení Mojžíšových osudů. Děj začíná v okamžiku, kdy se malého dítěte, které připlave v košíku po řece, tajně ujímá Bithiah, královna Egypta a přijme je za své. Dítě je pak vychováváno v přepychu a dostane se […]

Film: Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů

Rubrika: VIDEO videa > Dokumentární serialy > FILMY online > FILMY historické
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. Hlavními postavami filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů.   Film online: Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů – 1.díl Zdroj: […]

Film: Divotvůrkyně, 1962

Rubrika: FILMY online > Filmy doporučení RECENZE
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Podle skutečného příběhu. Film vypráví autentický příběh spisovatelky Helen Kellerové, která po těžké nemoci v dětství ohluchla a oslepla. Rodiče ji nechápali a ponechávali o samotě. Mladá vychovatelka se jí však obětovala, naučila dívku mluvit rukama a objevila v ní inteligentní bytost. Jako dospělá se Helen později naučila mluvit. Film online: Divotvůrkyně, 1962

Film: Král David – 1985

Rubrika: FILMY online > FILMy online - Biblické příběhy
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Král jménem David žil údajně v letech 1010 – 970 př. n. l. a je považován za zakladatele judsko- izraelského království. Pocházel z kmene Juda a působil ve službách muže zvaného Saul, po jehož smrti využil příznivé politické situace v Palestině ke sjednocení hebrejských kmenů. Po řadě válek, zejména proti Filištínům, založil větší státní útvar […]

Film: Dopis od potraceného dítěte – cz titulky

Rubrika: VIDEO videa > Krátké VIDEO
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

14minutový dokumentární film o mladé ženě, potýkající se s neplánovaným těhotenstvím, která chce jít na potrat. Uprostřed procedury se ocitne v politováníhodné situaci, kdy slyší svou nenarozenou dceru popisovat mrazivé detaily toho, co se s ní děje. Film vychází z příběhu ,,Dopisy od potraceného dítěte,“ Otce Stephena Lesniewskiho. Ten používá tento dokument jako prezentaci pro […]

Film: Earth 2007 – cz titulky

Rubrika: VIDEO videa > VIDEA Příroda
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Úchvatné – nejpůsobivější obrazy ze života všech ekosystémů Země. Tvůrcům se podařilo divákovi nastínit nastínit zásadní pravidlo – vyváženost. Na Zemi vše souvisí se vším, jedno ovlivňuje druhé. Země je systém. Neuvěřitelně plastickými makrozáběry ze světa hmyzu pak britský dokument získává na výjimečnosti. Film, videodokument online: Earth 2007

Film: Pouť 2010

Rubrika: FILMY online > KŘESŤANSKÉ FILMY
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Sledujte hluboký a inspirativní příběh o rodině, přátelích a především výzvách, kterým musíme během života v tomto neustále se měnícím a komplikovaném světě čelit. Tom (Martin Sheen) je americký doktor, který přijíždí do francouzského města St. Jean Pied de Port, aby převzal ostatky svého syna, který zemřel v bouři během cesty do Santiaga, poutě známé […]

Videodokument: Kristus v Riu

Rubrika: VIDEO videa > VIDEO Dokumenty
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Rio de Janeiro – kříž Ježíše Krista – Ježíš Kristus na kříži v Riu = Největší socha Ježíše na světě! Na počátku 16. století, kdy u hory Corcovado zakotvili první portugalští námořníci, ji nazvali Hora Pokušení. Připomínala jim vysokou horu, na které Ďábel pokoušel Ježíše Krista a nabízel mu nadvládu nad všemi pozemskými královstvími. Po […]

Videodokument: Karel IV., z Boží milosti král

Rubrika: VIDEO videa > VIDEO Dokumenty
Autor: spravce Datum: 28.9.2014

Dokument 2012. „Královskou důstojnost zdobí, když se vládce víc stará o to, jak se má jeho lid, než o to, jak se má on sám. Neboť král je spjat s lidem jako duše s tělem.“ To jsou slova krále českého a německého a císaře římského Karla IV., který ovlivnil nejen osud naší země, ale i […]

Videodokument: Relikviář svatého Maura 2006

Rubrika: VIDEO videa > VIDEO Dokumenty
Autor: spravce Datum: 27.9.2014

drak_10stol

Relikviář svatého Maura je významná románská památka pocházející z první třetiny 13. století. Je považován za druhou nejcennější památku v České republice (po českých korunovačních klenotech) a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku uloženou na českém území. Relikviář byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou České republiky. Video dokument + minidetektivka. Videodokument: Relikviář svatého Maura […]