(2 hlasů, průměr: 1,50 z 10)
Loading...

Bible kralická – 1596 – Jednodilná
Prvotisk Kralické Bible jež byla vydána jako jednodálná, po ni následovala šestidílka

Rok vydání: 1596
Místo vydání: Kralice
Původci:
Tiskař textu: Tiskárna, Bratrská
Tiskař textu: Elam, Václav, zemř. 1622
Překladatel: Blahoslav, Jan
Zpracoval: Sušický, Samuel
Zpracoval: Felín, Adam
Zpracoval: Albert z Kaménka, Mikuláš
Odborná spolupráce: Strejc (Vetter), Jiří
Jiná role: Vodička, Aquinus
Jiná role: Albín, bratr

Zajímavost Bible Kralické – jednodílné:
V rejstříku je uveden svátek M. Jana Husi s textem Moudrosti 3 a 1 až do konce
a Matouš 23 d 14. V Otčenáši (Matouš VI) je "vezdejší" a doxologie.

(2 hlasů, průměr: 1,50 z 10)
Loading...