Kategorie: KŘESŤANSKÉ FILMY >
(5 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...

Duns Scotus, film 2011, sk dabing.

Ačkoli dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie bylo vyhlášeno teprve v roce 1854, už dlouhá staletí předtím bylo živým tématem teologických debat. Jedním z nejvýznamnějších obhájců této pravdy byl Jan Duns Scotus, skotský františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky. Vzdělaný řeholník Jan Duns Scotus (1266–1308), jenž je kvůli své teologické preciznosti nazýván též doctor subtilis, byl blahořečený Janem Pavlem II. v roce 1993.

 

 

Dogma v katolické církvi
V teologické terminologii, užívané od 19. století po současnost, označuje dogma výrok, jenž církev prohlásila za zjevený Bohem tak, že jeho popírání je herezí. Dogma je tedy výslovně a definitivně vyhlášeno za zjevenou pravdu víry, a to mimořádným výrokem magisteria, tedy koncilní či papežskou definicí. Takto vyjádřené dogma katolická církev považuje za nerevidovatelné, neboť odvolání takto vyhlášeného dogmatu by, byť v jednotlivém dogmatu, popíralo sebepochopení církve coby nadané charismatem neomylnosti ve věcech víry.
Všechna dogmata, pokud se týkají Boha, jsou ovšem formulována a chápána jen analogicky (každá podobnost mezi Bohem a stvořením je zároveň jejich ještě větší nepodobností) a jako společensky a kulturně podmíněná.

(5 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...