(8 hlasů, průměr: 5,00 z 10)
Loading...

Bible kniha Daniel, Daniel = Bůh je můj soudce. Teologický rozbor celé knihy Daniele. Přednášky má Jiří BENEŠ na Biblickém týdnu 2015. Nahrálo HopeTV
Nejde o věroučná témata, ale věnování se zejména textu.

 

Video přednášky: Teologie knihy Daniele.

Jiří BENEŠ přednášky: Bible Daniel - Kniha o Bohu soudci

Jiří BENEŠ přednášky: Bible Daniel – Kniha o Bohu soudci

Nahrálo HopeTV – Biblický týden 2015
Serie šest dílů přednášek autora knihy o knize, o obsahu. Přednášky nemají stejné délky.

 

Menu obsah

Jiří Beneš – Kniha Daniel – teologický výklad – 1.díl
Jiří Beneš – Kniha Daniel – teologický výklad – 2.díl
Jiří Beneš – Kniha Daniel – teologický výklad – 1-6.díl
Kniha o Bohu soudci

 

 

Jiří Beneš: Teologie knihy Daniel 1.díl

Audio přednášky

 

Jiří Beneš: Teologie knihy Daniel 2.díl

 

Jiří Beneš: Teologie knihy Daniel 1-6.díl

Komplet serie přednášek všechny díly za sebou:

 

Kniha o Bohu soudci

kniha-o-Bohu-soudci
Název knihy: Kniha o Bohu soudci
Autor: Doc. Jiří BENEŠ, Th.D.
Počet stran: 178

Obsah knihy
Úvod – 8.str
Bible kniha Daniel 1. kapitola – 15.str
Vypravěčovo přímé svědectví o Bohu – 15.str
Vypravěčovo nepřímé svědectví o Božím jednání – 20.str
Daniel 2. kapitola – 23.str
Danielova modlitba – 25.str
Danielova řeč ke králi – 30.str
Daniel 3. kapitola – 37.str
Královo svědectví – 39.str
Septuagintní dodatky I – 43.str
Modlitba Azariášova – 43.str
Řeč tří mládenců z pece – 47.str
Daniel 4. kapitola – 50.str
Králův sen – 50.str
Danielův výklad – 55.str
Královo svědectví – 59.str
Daniel 5. kapitola – 63.str
Daniel o BOhu – 64.str
a, Výčet neopřímých svědectví – 66.str
b, Výčet přímých svědectví – 69.str
Daniel 6. kapitola – 71.str
Královo svědectví – 73.str
Daniel 7. kapitola – 78.str
Náznaky ve snu – 79.str
Soud – 81.str
Nepřímá výpověď o jednání Boha – 85.str
Daniel 8. kapitola – 89.str
O Božím jednání v popisu snu – 89.str
O Bohu v popisu snu – 92.str
Gabriel – 94.str
Gabrielův výklad – 98.str
Daniel 9. kapitola – 102.str
Uvedení modlitby – 102.str
O Bohu v danielově modlitbě – 106.str
Daniel v modlitbě o Božím jednání – 108.str
Danielovo vyznání víry – 113.str
Gabrielův výklad – 116.str
Daniel 10. kapitola – 123.str
Postava „Echad-a“ a její vliv – 125.str
Řeč „Echad-a“ – rozhovor – 130.str
Daniel 11. kapitola – 137.str
Nadpis a program (záměr) řeči – 137.str
Nástroje Božího soudu – 139.str
Podoby rozsudku – 142.str
Bůh, Boží lid a bohové – 146.str
Daniel 12. kapitola – 150.str
O Bohu a jeho lidu – 150.str
O jednání Boha -153.str
Septuagintní dodatky II – 158.str
Daniel 13. kapitola – 159.str
Daniel 14. kapitola – 165.str
Tři modlitby – 168.str
Závěr – 170.str

 

 

 

 

(8 hlasů, průměr: 5,00 z 10)
Loading...