(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Klec s ptáčky.
Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel jednou v jedno velikonoční nedělní ráno do kostela a
nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelnice.
Více lidí v údivu nadzvihlo obočí, když pastor začal mluvit.
Říkal, jak se včera procházel po městě a uviděl naproti chlapce, který nesl tuto klec.
Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem.
Zastavil ho a zeptal se: "Co to tam máš, synku?"
"Jen pár starých ptáků," – odpověděl.
"Co chceš s nimi dělat?", – zeptal se pastor.
"Sebrat je domů a hrát si s nimi," – odpověděl. "Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím."
"Ale dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?"
"Ale, mám i pár koček," – řekl malý chlapec. "rádi si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim.
" Pastor na moment ztichl. "Kolik chceš za ty ptáky, synku?"
"Coo??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají – a vůbec nejsou pěkní!"
"Kolik?" – znovu se zeptá pastor.
Chlapec si ho přeměří, jako by byl blázen a říká: "10 dolarů!"
Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk.
Pastor zvedl klec a nesl na konec aleje, kde byl strom a malý trávník.
Položil ji na zem, otevřel dvířka a klapáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu.

To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelnici a potom pastor začal vyprávět tento příběh:

Jednoho dne mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal:
"Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!"
" Co s nimi budeš dělat?" – zeptal se Ježíš.
Satan odpověděl: "Chaa, budu si s nimi hrát!
Budu je učit jak se ženit a rozvádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat.
Naučím je jak vynalézt pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"
"A co uděláš potom?" – zeptal se Ježíš.
" Zabiju je!" – hrdě se vypnul Satan.
"Kolik za ně chceš?" – zeptal se Ježíš.
"Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani špetka dobra.
Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivají tě, budou Tě proklínat a zabijí tě! Určitě je nechceš!"
"Co za ně chceš?" – zeptal se znovu.
Satan se podíval na Ježíše a zakřenil se:
"Každou Tvou slzu a všechnu Tvou krev!"
Ježíš řekl: "Máš to mít!" a zaplatil.
Pastor zvedl klec, otevřel dveře a odešel od kazatelny.
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...