Kategorie: KNIHY >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Recenze. Jsem to malé světlo které ukazuje na to velké. EGW ve své knize a v celém životě ukazovala na Krista. Přiváděla lidi k Bohu, stejně tak tato kniha přibližuje čtenáři lásku Boha k člověku. Knížečka Cesta ke Kristu byla byla přeložena do mnoha set jazyků, vydána v milionech nákladech a dodnes je uznávaná jako nejkrásnější a nejlepší světové dílo sepsané o Pánu Ježíši po Bibli.

Cesta ke Kristu.
Elen Gold White

Referát ke knize, recenze knihy.
Tato malá, tenká knížečka, velikosti školního sešitu je nejpřekládanější knihou světa, hnedle po Bibli. Elen Gold Whiteovánapsala toto dílo, aby představila prostému člověku Pána Ježíše, aby ukázala Boží lásku každému kdo otevírá stránky této knihy, stejně jako kdyby otevíral své srdce s nadějí poznání lásky, aby poznal Boží lásku. Elen Gold Whiteová  (EGW) o sobě říkávala že je tím malým světlem co ukazuje na to velké světlo.
Knihu Cesta ke Kristu napsala EGW pro čtenáře který hledá odpovědi na své otázky z oblasti Biblické teologie. EGW touto knihou také ukazuje na každodenní potřeby člověka a možnost žít s Pánem Bohem a plně se na něj odkázat, věřit mu a spolehnout se na něj v každém čase a na každém místě kde se jen nacházíme. Takovéto prožitky, jsou zkušenostmi, které budují naši výru a naše víra stojí právě na osobních zkušenostech. Kniha Cesta ke Kristu je knihou, která přivádí čitatele blíže k Bohu a myslím, že pomůže přivést čtenáře blíže k četbě a ke studiu Bible.
Zkušenosti s Pánem Bohem jsou nepředatelné, pouze ukazují na prožitek dané osoby, však každému znás přibližují vztah mezi Bohem a člověkem, takovéto zkušenosti nám, umožňují poznat čistou podstatu Boha v jeho obrovské Boží lásce k člověku.
Knížečka Cesta ke Kristu byla byla přeložena do mnoha set jazyků, vydána v milionech nákladech a dodnes je uznávaná jako jekrásnější a nejlepší světové dílo sepsané o Pánu Ježíši po Bibli.
Pro moderního člověka, vyšla kniha i v novém názvu Cesta k vnitřnímu pokoji, s novějšími příběhy, neboť modernější člověk se více upíná na všeobecné zákonitosti a systém než na konkrétní osobu.
Hledáš cestu životem, svobodu od závislosti
na zlu v tomto světě? V této knize najdeš
odpovědi na tyto otázky. Nikoho v minulosti
nezklamala a je nejlepším řešením Tvé budoucnosti.
Zkus i ty po ní jít.
Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 14,8

Tato kniha se dá číst kdykoli a kdekoli, nezabere mnoho místa však pomůže vyplnit celý život. Tato kniha je knihou nejen knihou pro hledající, ale i pro hledané, neboť nejdříve hledal Bůh člověka slovy Adame, Adame, kde jsi? Snad i touto knihou nalezne Bůh i vás a vy Boha.

Cesta k vnitřnímu pokoji – odkazy

Pokud by jste měli zájem o tuto knihu, napište si o ni knám., na náš kontakt. Pokud máte zájem o internetové vydání, odkaz na knihu a kapitoly je na stránkách spisovatelky Ellen Gould White níže:

Cesta ke Kristu – kapitoly

 

Tato kapitola je v textove verzi podle kapitol uveřejněná na stránkách zde: www.EllenWhiteova.cz

 • 01. Boží láska k člověku
 • 02. Hříšník potřebuje Krista
 • 03. Pokání
 • 04. Vyznání
 • 05. Posvěcení
 • 06. Věř a přijímej
 • 07. Zkouška učednictví
 • 08. Růst ke Kristu
 • 09. Dílo a život
 • 10. Poznání Boha
 • 11. Modlitba jako přednost
 • 12. Co s pochybností?
 • 13. Radost v Pánu

Cesta ke Kristu – audio
Tuto knihu si můžete poslechnout jako audio záznam ve formátu Mp3.

 

Cesta k vnitřnímu pokoji.

Na základě této křesťanské knihy, byla vydaná parafrázovaná zjednodušená kniha produchovně hledající lidi a to: Cesta k vnitřnímu pokoji. Tato druhá kniha obsahuje skutečné životní příběhy a na nich pak popisuje vztahy mezi lidmi, také člověka k sobě samému a nejvíce k Bohu, vede čtenáře k přemýšlení o důležitosti vztahu a lásky k sobě, bližním, a k Stvořiteli. Recenze je zde: www.7den.czCesta k vnitřnímu pokoji

Primák Slavomír 18.5.2011 Praha
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...