Kategorie: AKCE pozvánky >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Kurs zdravotní evangelizace – L.I.G.H.T

Kurs vznikl jako odpověď na potřebu sborů a neoslovených oblastí, kde je nouze po zdravotní osvětě. Již několik let se vyučuje v CASD v zahraničí a je velmi oblíben pro svou praktičnost, evangelizační náboj, duchovní inspiraci a dostatek informací z oboru prevence nemocí ( viz. www.lightingtheworld.org).

Jeho absolventi získávají zkušenosti v pořádání Výstav zdraví, Klubů zdraví, v práci dům od domu, knižní evangelizaci, v přípravě biblického vyučování a zdravotních přednášek. Nechybí praktický nácvik masáží, výuka vodoléčeb a přírodních léků. Studenti se také zdokonalují ve zdravotním poradenství, výživě a vaření. Kurs je však především duchovní motivací pro službu, a tak obsahuje celou řadu aktuálních biblických předmětů – Světem Bible, Poznání Boží vůle, Učednictví, Prorocké knihy Daniel, Zjevení, Dar proroctví a Praktický křesťanský život.

Na výuce se podílejí dřívější dlouholetý vedoucí odd. zdraví Euro-Africké divize, MUDr. Jochen Hawlitschek, MPH, BA; Roman Uhrin, zdravotně-osvětový koordinátor, MUDr. Milan Moskala, misijní lékař z Dhaky, Jannel Cherrington, R.N.; Prof. Dr. John Scharffenberg, Mgr. Marta Hoferová, Jana Konečná, R.S., Rostislav Homola, Tim Konečný, Sebastian Naumann a jiní. První sobotu kursu se studenti zúčastní Bohoslužby s Tedem Wilsonem, předsedou GC CASD. Letošní kurs probíhá jako soukromá akce, zaštítěná celosvětovým hnutím L.I.G.H.T., GA, USA. Teoretické vyučování bude vyvažováno pohybem venku při komunitní službě, evangelizací, praxí a procházkami.

Přijímací řízení
probíhá na základě vyplněných přijímacích formulářů. Na stránkách www.magazinzdravi.cz/izs v oddělení Přijímací řízení si stáhněte formulář Přihláška, Dotazník a Doporučení. Vyplňte je a zašlete na adresu: sofonias.3.17@seznam.cz . Prosíme, abyste formulář doporučení předali k vyplnění někomu, kdo Vás zná. Poproste ho, aby Doporučení vyplnil a poslal. Je možné telefonicky požádat o zaslání přijímacích formulářů přímo na Vaši adresu – tel. 604 527 939 nebo 311 712 452 /493/. Po jejich vyplnění je pak zašlete nejpozději do 12. 6. 2012 na adresu Jana Konečná, Nenačovice 87, 266 01 Beroun 1, ČR. O výsledcích přijímacího řízení budete obratem informováni.

Certifikáty
Kurs zdravotní evangelizace je stručným shrnutím mnoha oborů, proto nemůže být akreditován Ministerstvem školství. Pro akreditovaný certifikát v prezentovaných oborech (Poradce životního stylu, Vodoléčba – Obsluha sauny, Přírodní terapie – Cvičitel zdravotní TV, Masér pro sportovní a rekondiční masáže) je nutno absolvovat kursy Institutu životního stylu s vyšší časovou dotací (viz.www.magazinzdravi.cz/izs). Duchovní předměty je také možné absolvovat v širším rozsahu na Teologickém semináři Sázava (viz.www.tscasd.cz). Po ukončení kursu se uděluje osvědčení Zdravotně-misijní pracovník, které umožňuje absolventům zapojení v Klubech zdraví, na Výstavách zdraví, v osvětových a v přednáškových programech. Po absolvování testu Dynamického života získáte označení Lektor O.s. Život a zdraví a průkazku, která umožňuje zvýhodněný vstup na další vzdělávání lektorů zdravého životního stylu. Kurs je vhodným základem pro zájemce o hlubší spolupráci ve službě Rekondičního centra – sanatoria přírodní léčby.

Ubytování
Studenti budou ubytováni ve volných prostorách restaurace Venezia, Štefánikova 1158, v Kopřivnici a 2 rodinných domech ve Štramberku. Restaurace se nachází v centru města, naproti MÚ, nad cukrárnou Jadran. Jelikož je kapacita na pokojích omezená, prosíme zájemce o včasné přihlášení do kursu. Vnitřní řád kursu vymezuje vzájemné vztahy i pravidla pro studium, praxi  a ubytovnu. Odráží biblické principy jednání a podporuje atmosféru otevřenosti, přátelství, ohleduplnosti a tolerance.

Kursovné
Větší část nákladů na ubytování, cestovné na akce, kursovné i příspěvek na stravu sponzorují ASD podnikatelé. Další část nákladů, 1000,- Kč na účastníka, hradí studenti při nástupu na kurs. Zbývající část je hrazena pomocí v restauraci, či praxí v komunitní službě. V ceně kursovného jsou datové záznamy s prezentacemi a rozšiřujícími studijními materiály pro budoucí službu absolventů.

Jeremijáš 29:11-13  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...