Kategorie: Krátké VIDEO >
(3 hlasů, průměr: 7,33 z 10)
Loading...

Apoštol Pavel píše do Korintu o lásce. Jaká je láska ?

 

Láska jak ji popisuje Bible

Nejkrásnější texty o lásce v Bibli.

Bible, 1. Korintským 13. kapitola

 • 1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 • 2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 • 3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
 • 4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
 • 5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 • 6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
 • 7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
 • 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
 • 9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
 • 10až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
 • 11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
 • 12Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
 • 13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

Boží láska

Pozvánka do nebe

(3 hlasů, průměr: 7,33 z 10)
Loading...