Kategorie: AKCE pozvánky >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

DESATERO , přednášky bez moralizování. Cˇetba biblicky´ch textu° s odborny´m vy´kladem teologa a pastora Mgr. Radomi´ra Jonczyho.
Vzˇdy v pondeˇli´ od 18:30


I.    NEBUDESˇ MI´T JINE´HOBOHA – 15.RˇI´JNA

II.   NEZOBRAZI´Sˇ SI BOHA – 22.RˇI´JNA
III.  NEZNEUZˇIJESˇ JME´NO BOHA – 29.RˇI´JNA
IV.  PAMATUJ NA DEN ODPOCˇINKU – 12. LISTOPADU
V.   CTISVE´HOOTCEIMATKU – 19.LISTOPADU
VI.  NEZABIJESˇ – 26.LISTOPADU
VII. NEZCIZOLOZˇI´Sˇ – 3. PROSINCE
VII. NEPOKRADESˇ – 10.PROSINCE
IX.  NEVYDA´Sˇ KRˇIVE´ SVEˇDECTVI´ – 14.LEDNA
X.   NEBUDESˇ DYCHTIT – 21.LEDNA

– 15.RˇI´JNA
– 22.RˇI´JNA
– 29.RˇI´JNA
– 12. LISTOPADU
– 19.LISTOPADU
– 26.LISTOPADU
– 3. PROSINCE
– 10.PROSINCE
– 14.LEDNA
– 21.LEDNA
Vzˇdy v pondeˇli´ od 18:30 BAREVNA´ KAVA´RNA NA LONDY´NSKE´ (ucˇebny)
Adresa: Londy´nska´ 30, Praha 2 – Vinohrady ? vstup volny´ PORˇA´DA´ SPOLECˇENSKE´ CENTRUM LONDY´NSKA´ 30 ? www.londynska30.cz

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...