(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

VIDEO přednáška zkušenost – Proč chce satan rockovou hudbu v naší církvi? Osobní zkušenost, pravdivý příběh !
Profesionální klavírista z Haiti Pierre Hudson, který žije v současnosti v Montreálu, vypráví o tom, jak Bůh uzdravil jeho maminku a takto ho dovedl k plnému odevzdání se Bohu.
Pierre Hudson byl strašen a obtěžován duchy, kteří chtějí mít ve sborech světské rytmy, jako je rock, jazz, blues atd. Pokud tam tyto rytmy nejsou, tak nemohou vstoupit dovnitř, protože nedokážou snést nebeskou
hudbu. Zůstávají venku.
A teď už víte, proč máme ve sborech tolik sporů ohledně hudby.

VIDEO přednáška:

Překlad: Pavla Maršálková

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...