Kategorie: Sobotní škola 2009 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Sobotní škola – Průvodce studiem Bible 2009-12-27
Ovoce Ducha – "…po jejich ovoci"
Neděle 27.prosince 2009
– – –
 
Každý strom se pozná po ovoci.

"Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny." (L 6,44)

  Už se vás někdo zeptal, jestli jste dostali Ducha svatého? Tuto otázku mnohdy slýcháváme v souvislosti s mluvením jazyků. Mluvení jazyků je totiž pro některé lidi určující znak, podle kterého usuzují, zda v nás přebývá, nebo nepřebývá Duch svatý. Ježíš však varuje, abychom některá vnější znamení a zázraky automaticky nepovažovali za důkaz Božího působení. Přečtěte si jeho varování v Mt 7,21-23 (viz také Zj 16,14). Ježíš jasně říká, že v Jeho jménu budou vykonány nepopíratelné zázraky,, a přesto to neznamená, že by tito lidé byli jeho věrnými následovníky.
 Chtěl nám říci, že v posledních dnech se obejví zdánlivý Ježíšovi následovníci, kteří
"navenek budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat" (2 Tm 3,5 B21)

Setkal ses už v životě s takovými falešnými křesťany? Jak se projevovali?

"Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fi¨íky a z hloží hrozny." (L 6,43.44)
 Ježíš řekl, že strom poznáte podle ovoce, které přináší. Člověk se představuje ne tím, co o sobě tvrdí,a le jaký je. Dary Ducha dostává církev ke službě. Ovoce Ducha dostává Boží dítě k tomu, aby se mohl změnit jeho život.
 Být skutečným křesťanem a přinášet dobré ovoce znamená dávat důraz na život. Dobrý erec může zahrát roli Mahátma Gándhího, ale nikdy se jím nemůže stát. Můžeme dobře vypadat, působit dobrým dojmem, dokonce budit zdání zbožnosti. Jestliže nám však Duch svatý nedá nové srdce, veškeré naše snažení vyjde na prázdno. Sami ve své síle nikdy nemůžeme být dobří..

————————-

Aplikace.

Přemýšlej o rozdílu mezi dobhrými skutky a dobrým člověkem. Co máme na mysli, když řekneme, že nějkaký člověk je "dobrý"? Může někdo působit dobro, a přitom nebýt dobrý? A může někdo být dobrý, a nejednat dobře?

 
 
www.7den.cz Sedmý den je sobota, Sobotní škola, Šábes, Šabat, úkolky úkoly sobotní školy, Průvodce studiem Bible, Internetové dálkové studium Bible

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...