Kategorie: Sobotní škola 2009 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Sobotní škola – Průvodce studiem Bible 2009-12-28 Pondělí
Ovoce Ducha – "…po jejich ovoci"
—–
Beze mne nemůžete činit nic.

"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic." (J 15,5)

 Jedni chlapci se tajně – bez svolení rodičů – chopili koupat do nedalekého jezera. Udělali to vždy tak, že vylezli oknem z dětského pokoje na strom a po něm sešplhali dolů. Jednoho dne zaslechli, jak otec říká, že ten strom skácí, protože uschl. Ze strachu, že přijdou o svoji "únikovou cestu", nasbírali v sadu jablka a povesili je an větve mrtvého stromu. Ráno se otec divil, že přes noc vyrostla na stromě tak pěkná jablka – zvlášť když to byla hrušeň!

Přečti si J 15,1-5. Ježíš zde o sobě prohlásil, že je "pravý vinný kmen", Proč zdrůraznil právě to, že je "pravý" (Viz Mt 24,24)

Jak rozumíš Ježíšovým slovům, že my jsme "ratolesti"? Co to v praxi znamená? V čem to ovlivňuje nebo mění náš život?

 Ve 4.verši je zdůrazněno, že ratolest, klterá není spojena s vinným kmenem, nemůže přinášet ovoce. tato myšlenka má pro nás stěžejní význam.
 Představte si větev  s několika dorávajícími jablky, která se odlomila z jabloně. Co se s ní zakrátko stane? Co se stane s jablky? Byl by nějaký rozdíl, kdybychom je nabarvili tmavočervenou barvou? Možná by někoho napdlo dát tuto větev do země, zalít ji a půdo okolo ní pohnojit. Vyrostla by na ní další jablka? Proč je spojení s kmenem pro tuto větev tak důležité?

—–

Aplikace.

Jak se dá "zůstat v Ježíši"? Co si pod tím můžeme představit? Jak to děláš ty? jak se to může stát každodenní zkušeností? Které věci a zvyky ti naopak překážejí v plném napojení na "vinný kmen"?

 
 
 
www.7den.cz Sedmý den je sobota, Sobotní škola, Šábes, Šabat, úkolky úkoly sobotní školy, Průvodce studiem Bible, Internetové dálkové studium Bible
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...