Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Středa 27. ledna Ovoce Ducha je trpělivost
 
I trpělivost má své hranice
 
Hospodin však řekl: ‚Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat.
Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.‘“
(Gn 6,3)
 
Osobní studium
Nenajdeme větši trpělivost, než jakou projevuje Bůh vůči lidem. Musime si
však uvědomit, že i Boži shovivavost ma sve hranice.
Za dnů Noeho byl Bůh shovivavy mnoho let, dokud Noe nepostavil korab.
(1 Pt 3,20) Ale přišel čas, kdy lidska tvrdohlavost a vzdorovitost vyčerpala Boži
trpělivost a Bůh zničil zemi potopou.
Jaky postoj ze strany lidi v připadě Sodomy a Gomory, izraelskeho naroda
na poušti a babylonskeho zajeti měl za důsledek to, že lid trpěl?
Dt 31,27; Ž 95,8 a Jr 17,23
Mohli bychom namitat, že když Bohu došla trpělivost, je to dovoleno i nam.
Při studiu Boži shovivavosti zachycene v lidskych dějinach však zjistime, že jeho
trpělivost netrvala den, tyden, ba dokonce ani rok. Často se vystřidalo několik
generaci, než skončila jeho shovivavost, což nemůžeme vztahovat na sebe.
Přesto je třeba položit si otazku: Existuje bod, kdy nam může v určite situaci
pravem dojit trpělivost? Abychom spravně odpověděli, musime nejprve
porozumět tomu, co tato otazka znamena. Jistěže se může stat, že se v některou
chvili rozhodneme, že jednani druhe osoby dale nebudeme snašet. Když
nastane čas, kdy se proti něčemu postavime, nikdy toto jednani nesmi byt
v rozporu s principy vlidnosti, lasky a starostlivosti.
Aplikace Zamysli se nad situacemi, kdy ti pravem nebo nepravem došla trpělivost.
Jaky byl mezi nimi rozdil? Co ses z těchto zkušenosti naučil? Kdyby ses
v nich opět ocitl, zachoval by ses jinak?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...