Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Neděle 31. ledna Ovoce Ducha je laskavost
 
Vzor laskavosti
 
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět
nepřítele svého.‘ Já však pravím: Milujte své nepřátele
a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského
Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť
posílá na spravedlivé i nespravedlivé… Buďte tedy dokonalí, jako
je dokonalý váš nebeský Otec.” (Mt 5,43–48)
 
Osobní studium
Pozorně si přečti Mt 5,43–48. Jaky požadavek Ježiš v těchto veršich pronaši?
Proč mame usilovat o to, abychom podle těchto slov žili? Jaky důvod
zde Ježiš uvadi?
Všimni si, jak Ježiš použiva slovo dokonaly ve verši 48. Jaky vyznam ma
toto slovo? Jak nam jeho použiti v tomto připadě pomaha pochopit, co
znamena byt dokonaly, „jako je dokonaly vaš nebesky Otec“?
 
Všechny Boži dary dostavame pouze z milosti. Nikdo z lidi si je nemůže zasloužit
ani mit na ně pravo, protože všichni zhřešili. V tomto smyslu je na tom
největši hřišnik stejně jako nejsvatějši svaty – ani jeden z nich si nezaslouži
dobrotu a laskavost, kterou nam všem Bůh prokazuje.
V těchto veršich nas Ježiš vyzyva, abychom byli „dokonali“, jako je dokonaly
Bůh. Jak toho dosahnout? Tak, že budeme milovat sve nepřatele, modlit se za
ty, kteři se k nam špatně zachovali, a budeme laskavi k těm, kdo nebyli laskavi
k nam. Tak Ježiš definuje „dokonalost“. Co nam v tom brani, abychom žili
takovym způsobem? Nic jineho než naše hřišne a pomstychtive srdce, ktere
často způsobuje, že se chovame jako farizeove.
 
Aplikace
Zkus si představit, jak by vypadal tvůj sbor a tvůj domov, kdybys žil podle
Ježišovych rad. Jake změny, možna i těžke a bolestive, potřebuješ udělat,
když se chceš řidit podle těchto Kristovych slov?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...