Kategorie: Přednášky >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Ať roste vaše manželství podle Božího způsobu
Tato přednáška je pro tři skupiny lidí, tři druhy lidí se mohou zúčastnit a budou mít z toho užitek

Zajímavé kázání o manželském duchovním soužití od br. Davida Asschericka. Věřím, že bude přínosem i neženatým /nevdaným 🙂
Pod textem je tento dokument jako příloha.

Ať roste vaše manželství podle Božího způsobu

Tato přednáška je pro tři skupiny lidí, tři druhy lidí se mohou zúčastnit a budou mít z toho užitek.

První skupinou by byli ti, kteří mají šťastné manželství. Máte šťastné manželství? Nehovořím tady jen o nějaké byznys stránce partnerství nebo o nějaké toleranci, kdy vy tolerujete svoji ženu a ona toleruje vás. Ale skutečné ryzí šťastné manželství. Neřekl jsem dokonalé manželství, ale řekl jsem co – šťastné manželství. Toto je ta první skupina lidí, která by mohla mít užitek z této přednášky. Mají už šťastné manželství, ale chtějí ho mít ještě šťastnější! Neznám žádné šťastné manželství, které se nemůže ještě zlepšit. Můžete na to říct Amen? I pokud máte dnes dopoledne úžasné manželství, tak se může ještě vylepšit.

Druhou skupinou, která bude mít užitek z dnešní přednášky, jsou ti, kteří nemají šťastné manželství. Ti, kteří procházejí tím, co jsem právě před chvíli popsal, kdy váš vztah není vztahem lásky a romantiky, intimity, přátelství a partnerství a je to jen vztah tolerance, něco jen jako obchodní vztah – ona toleruje tebe, ty toleruješ ji. Pokud máš dnes nešťastné manželství, tak ať to trvá rok nebo dvacet let, tak věřím, že nástroje, které se dneska naučíš, ti mohou poskytnout velkou podporu k dobrému začátku šťastného manželství.
Chci vám říct, že nejsem žádný manželský poradce. Nejsem také žádný profesionál duševního zdraví. Ale také věřím, že to, co potřebuje většina manželství, není profesionální poradenství profesionála duševního zdraví. To, co většina manželství potřebuje, je zdravá dávka Ducha svatého, zdravá dávka vedení muže v rodině, a také podvolení se a podřízení se jeden druhého Boží vůli. Takto nijak nesnižuji práci profesionálních poradenství. Existuje mnoho manželství, která potřebují rady profesionálního poradce. Ale mým poznatkem je, že většina manželství toto nepotřebuje, aby mohla jít vpřed. A i kdyby vaše manželství takové bylo, tak jsem si jistý, že i tak dnes můžete obdržet požehnání a prospěch. Takže ta druhá skupina by byli ti, kteří nemají šťastné manželství.

Třetí skupinou by byli ti, kteří nejsou ženatí. Důvod, proč si myslím, že toto je dobrá přednáška i pro svobodné, je ten, že pokud se chcete vydat přímo na sever, tak kolik vašich kroků musí směřovat přímo na sever? Každý váš krok musí vést přímo na sever. Pokud je sever tady, tak každý váš krok musí jít přímo na sever. Pokud byste tedy měli jít po jedné přímce celou cestu, které kroky budou ty nejdůležitější? No ty vaše první kroky. Protože pokud se vychýlíte od té přímky při tom prvním kroku byť jen o pár centimetrů a pak jdete přímo rovně, tak budete od té správné přímky už po několika kilometrech pěkně vzdálení. Takže pro ty z vás, kteří jste se rozhodli přijít na tuto přednášku a jste svobodní, tak i pro vás to bude k užitku, protože když začnete tuto krásnou věc, které říkáme manželství, tak můžete vykročit správnou nohou.

Kolik z nás tady, je takových, kteří si prostě jen přejeme, abychom se mohli vrátit a začít věci jinak? Nedávno jsem oddával jeden manželský pár, a to, co dnes uslyšíte, je jakoby rozsáhlejší podání mého svatebního kázání. A po tom kázání za mnou přišly dvě ženy, bylo jim tak k šedesátce. Přišly ke mně a z očí jim tekly slzy. Byly to tetičky té mladé dívky, kterou jsem zrovna oddával a řekly: „Kdybych já znala těch pět věcí, které jsi dnes říkal ve svém kázání, tak by mi zachránilo moje manželství.“

Milovaní, realita je taková, že musíme vykročit správným směrem a také pokračovat správným směrem. Moji drazí, věřím, že můžete už být dvacet let nešťastně ženatí a přesto můžete věřit, že je pro vás naděje. Dvě věci vám dnes chci předat – naději a pomocné nástroje. Nebude to jen nějaké povzbuzovací párty: Jo to zvládneš, můžeš být skvělý manžel. Ne to ne. Pokud by to bylo jen povzbuzování, tak brzo zjistíš, že jsi zase ve stejném stavu. A tak se chci pokusit vám dát pět nástrojů, které se dají velmi lehce zapamatovat, které já osobně používám ve svém manželství, které už úžasně pomohly. Mohu vám říct v přítomnosti Boha a v přítomnosti své ženy, která bezpochyby jednoho dne tuto prezentaci uvidí, že mám již osm let šťastné manželství, které se zlepšuje každým rokem. Mohu vám říct před Bohem jako čestným svědkem, jsem do své ženy více zamilovaný, moje žena mne více přitahuje a mám ze své ženy větší radost teď, než tomu bylo, když jsem si ji před necelými osmi lety bral.

Milovaní, i vy můžete prožívat tuto zkušenost. Možná už to tak prožíváte. Nechci, abyste si mysleli, že říkám, že to tak neprožíváte. Nesnáším číst takové knihy o manželství, které ke mně mluví tak, jako bych měl špatné manželství. Už jste to také někdy zažili? Nechci, abyste to dnes takto prožili, nechci, abyste si mysleli, že k vám mluvím shora. Ani nápad. Ono je dost docela možné, že máte ještě lepší manželství, než mám já, že máte úžasné manželství! To tak klidně může být, že i přesto jste přišli, protože chcete znát způsoby, jak mít ještě lepší manželství. Tak si nemyslete, že vás chci tady nějak shodit. Ale já vám chci dát naději, protože manželství je na celý život. Je to na celý život! Pokud jste jakoby zamčeni v této věci, protože jste opravdu pevně zamčeni, pokud jste před Bohem odříkali manželský slib. Tak pokud je to šťastné manželství, tak je krásné být v tomto svazku zamknutí.

Začněme modlitbou: Otče v nebesích, dnes k tobě přicházíme jako muži. Otče, chceme ti vyznat, že jsme tě zklamali. Nechceme se nijak vymlouvat, nijak si to omlouvat, ale my jsme tě zklamali jako otcové, jako manželé, jako křesťané. Otče, chceme začít tím, že chceme poprosit o odpuštění. Věříme, že to, co jsi řekl v první Janově jedna devět je stále platné, že pokud vyznáváme své hříchy, tak ty nás očistíš od všeliké nepravosti. Otče, potřebujeme také sílu. Dej nám sílu, abychom nedělali stále stejné chyby, které jsme dělali v minulosti. Otče, zvláště co se týká nás, mužů a našich manželství, nebo našich budoucích manželství. Potřebujeme nástroje, potřebujeme naději, potřebujeme důvěru. Otče, mi chceme, aby naše manželství rostlo podle Božího způsobu. Pokud je manželství obrázkem mikrokosmu, který ukazuje Boží vztah k církvi, tak je jisté, Otče, že toto musí být samotné epicentrum lásky jak v našich životech, tak v tomto světě. A přesto, je to smutné, Otče, ale mnohé naše manželství jsou pouze vztahem tolerance. Ne šťastný vztah, intimní, romantický a vůbec ne radostný. Otče, chci ti poděkovat za toho člověka, který dnes ráno přišel a jehož manželství se doslova a do písmene rozpadá a je z toho naprosto zdrcen. Dej mu prosím dnes svou naději, dej mu prosím dnes své nástroje. Otče, k oslavě tvého jména, a pro jeho spasení i spasení jeho ženy zachraň všechna tato ubohá manželství ze zoufalství a z rukou nepřítele. Otče, pro ty z nás, kteří máme dobré manželství, nauč nás, jak mít ještě lepší manželství. Pomoz nám, Otče nebeský, když budeme trávit spolu tento dopolední čas, a dej nám praktické tipy. O to tě prosíme v Ježíšově jménu a kéž všichni svatí živého Boha řeknou Amen.

 


Naše přednáška je rozdělena na dvě části. V první části budeme hovořit o hlavním rozdílu mezi muži a ženami. To je to první, do čeho se pustíme. Existuje kardinální rozdíl mezi mužem a ženou.

Já vím, že je mnoho rozdílů. Jsou značné rozdíly mezi tím, jak jednají muži a jak jednají ženy, ale já věřím, že je jeden velký rozdíl, hlavní rozdíl, který určuje všechny rozdíly mezi muži a ženami. Tímto začneme. V druhé části budeme hovořit o pěti velmi praktických principech. Pět praktických principů, které v angličtině všechny začínají písmenem C. Pět C k úspěšnému manželství. Když se dnes večer vrátíte z Michiganské konference mužů, tak je hned můžete doma začít používat a věřím, že uvidíte okamžité pozitivní výsledky díky těmto pěti nástrojům.

Takže nejprve budeme hovořit o tom rozsáhlém rozdílu, o tom širokém deštníku rozdílnosti, pod který spadají všechny ostatní rozdíly.

Začněme tím, že podíváme do knihy Genesis. Je to asi pro nás to nejlepší místo, kde začít. Genesis druhá kapitola. Muži, mohu před vámi bezpečně říct k vašim uším, že mužové a ženy jsou velmi rozdílní? Není vám to nepříjemné? Důvod, proč jsme rozdílní, je ten, že Bůh nás takto stvořil. Chci to pořádně vyzvednout – Bůh zkonstruoval muže a ženy rozdílně. Už jste někdy vedli se svou ženou, nebo třeba sestrou, či dokonce matkou, nebo se svou snoubenkou, či s jinou ženou, konverzaci, kde jste se prostě nemohli nikam dostat. Už jste to někdy zažili? Říkali jste si: Mluvím česky nebo španělsky? Vždyť nerozumím ani slovo tomu, co tato žena říká a všechna ta její logika mi zní jako blábolení. A ona si přesně to stejné myslí o vás. Možná ji začnete říkat: Ty jsi šílená, co to mluvíš za nesmysly? To, co říkáš, nedává žádný smysl. A ona si o vás myslí přesně to stejné! Jako byste mluvili dvěma rozdílnými jazyky a přitom se snažili vést normální racionální konverzaci. Ona mluví svahilsky a vy řecky. A je to jako dvě lodě, které se v noci míjí. Muži a ženy jsou rozdílní. Přemýšlí jinak, mluví jinak, žijí jinak. A já věřím, že pro to je zde jeden hlavní důvod. Je to Biblický důvod, který je zabudovaný přímo do samého nitra toho, co to znamená být mužem anebo ženou. Něco co je vetkáno do mužství a ženství, co z nás činí takové rozdílné bytosti. Proč o tom mluvíme? Protože, muži, pokud pochopíte co to je, tak to radikálně změní váš postoj k manželství. Genesis 2,15. Jaký je ten rozdíl? Nechci věci zjednodušovat. Nechci věci příliš zevšeobecňovat. Ale věřím, že většina z rozdílů, který odlišuje ženské pohlaví od mužského je svázána s tímto hlavním bodem. Genesis druhá kapitola a který verš, prosím? 15. Potom Bůh vzal muže a postavil ho do zahrady Eden, aby co? Aby se o ni staral. V jiném překladu Bible, ze kterého vám chci přečíst, je řečeno, že Bůh ho dal do zahrady, aby pracoval. Tak proč ho dal do zahrady? Aby pracoval. Když Bůh dal Adama do zahrady Eden, Eva v této dobře ještě nebyla stvořena, Bůh ho tam postavil a řekl: Tvým úkolem je pracovat. Proto tam byl. Tak jak říká Nový mezinárodní překlad, aby se o ni staral a pečoval. To byl Adamův úkol. Verš 18: A Bůh řekl, není dobře, aby byl muž sám. Udělám mu, co? Pomocnici. Uděláme mu pomocnici. Verš 20: A tak dal Adam jméno každému dobytku, ptákům povětří i každému zvířeti na zemi, ale pro Adama se nikde nenašla pomocnice, která by mu byla podobná. Proč dal Bůh Adama do zahrady? Aby pracoval. Proč byla stvořena Eva? Aby pomáhala Adamovi. A co bylo Adamovým úkolem? Pečovat o zahradu a starat se o ni. Pracovat. Podívejte se na Genesis první kapitolu. A verš 28. Genesis 1,28: A Bůh řekl: Aj dal jsem vám veškerou bylinu polní a požehnal jim Bůh a řekl: Buďte plodní a rozmnožujte se. Naplňte zemi a podmaňte si ji. Vládněte rybám mořským, ptactvu nebeskému a všem zvířatům, která se hýbou na zemi. Bůh zde definuje role Adama a Evy před pádem do hříchu. Adamův úkol bylo pracovat a starat se o zahradu a Evin úkol byl mu v tom pomáhat a plodit děti.

Teď se podívejte, co se stalo po hříchu, když se objevila „tak zvaná“ prokletí, která však v podstatě byla pro nás více požehnáním než prokletím. Genesis 3,17: „Adamovi Bůh řekl,“ Bůh tady mluví k Adamovi a všem jeho potomkům, „protože jsi uposlechl hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti řekl, abys z něho nejedl, pro tebe bude prokleta země.“ „Pro tebe“ – proto je to požehnání. „Těžkou prací z ní budeš jíst na každý den svého života, bude ti rodit trní a bodláčí a ty budeš jíst byliny polní. V potu tváře své budeš dělat svůj chléb. A do země se navrátíš. Protože ze země jsi vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Verš 16: „Ženě pak řekl,“ Bůh tady mluví k Evě, „Velmi rozmnožím trápení a porodní bolesti.“ To je plození dětí. „V bolesti budeš rodit děti a tvoje touha bude pro tvého manžela a on bude nad tebou vládnout.“ Tohle je fascinující. Tady jakoby Bůh určuje, jaké budou role po vstupu hříchu. Jaké byly role před hříchem? Adamův úkol byl pracovat a Evin úkol byl Adamovi pomáhat a rodit děti. To bylo před hříchem a po pádu do hříchu Bůh znovu obnovuje tyto role, a co říká? Jaká je Adamova role po pádu do hříchu? Pracovat! Je to naprosto ta stejná věc. Akorát je k tomu přidána bolest a hořkost, která je s tím spojena. Role se nezměnila. Jediná změna byla, že teď, když Adam šel na pole, tak místo země, která by mu hojně nesla úrodu, tak nyní si musel stírat z čela pot. Popis jeho práce se nezměnil. Stále měl být dělníkem. A co popis Eviny práce? Změnil se? Nezměnilo se to. Má stále rodit děti? Byla to součást její práce před pádem do hříchu? Akorát po pádu do hříchu je s tím spojena bolest. A potom říká. „Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“

V této politicko-právní společnosti, ve které dnes žijeme, tyto verše nejsou populární. Jen si tady rozbalme to, co je tady řečeno. Bůh říká, že Eva bude získávat svůj smysl, svůj význam a záměr existence z toho, co bude dělat Adam. To je význam toho, že tvá touha bude pro tvého manžela. Je to skoro stejné, jako to bylo před hříchem. Akorát teď je zde představen prvek vládnutí, o čemž dnes ráno nebudeme mluvit. Tak jaký je v tom ten velký rozdíl? Pokud porozumíme tomuto velkému rozdílu, tak nám to úžasně pomůže, aby naše manželství byla šťastnější, zdravější a světější. Není to nějaké pravidlo, jako že jedna a jedna jsou dvě. Ale je to široký biblický princip. Protože většinou, když se začne mluvit o pravidlech, tak někdo řekne: No, na mne se to nevztahuje. Ano v pravidlech jsou výjimky. Muž získává svůj smysl, význam, záměr existence a uspokojení z toho, co dělá svýma rukama. Chápete to? Je dělníkem. Tak tomu bylo v Edenu, tak tomu je i dnes. Když se muž cítí, že selhal, tak přemýšlí nad myšlenkami jako třeba: Ničeho jsem nedosáhl. Dává to smysl? Už jste někdy cítili? Ničeho jsem nedosáhl, tady jsem, je mi čtyřicet a ničeho jsem nedosáhl. Selhal jsem. Takto uvažují muži. Získáváme značnou část své osobní hodnoty, svého významu pro život z toho, čeho jsme dosáhli a co jsme vykonali. Rádi uděláme psovi boudu, postavíme se pak stranou a řekneme si, to je fakt dobrá bouda, podívej, jak je kvalitně udělaná, jaká je to stavba, ta psí bouda. Pověsíme nové skříňky kuchyňské linky, nezavoláme si na to žádného odborníka, aby nám to udělal. Ušetřili jsme spoustu peněz. Samozřejmě, že ty skříňky nevypadají úplně tak, jak by mohly, ale podívejte se na ty skříňky, jaké to jsou krásné, úžasné navržené krásky, že mám pravdu drahoušku? Drahoušku? Hm.

Častěji se muži stávají workoholiky. Více než ženy. Není to o tom, že by se ženy nemohly stát workoholičkami. V podstatě ve společnosti, ve které dnes žijeme, je čím dál tím jasnější, že ženy jsou tlačeny, tlačeny, tlačeny do kariéry, ale podle všeobecného pravidla jsou to více muži, kteří tráví příliš času v práci. Možná na to řeknete, no to je proto, že mne k tomu nutí můj šéf, máme nabitý program. To proto, že to to to a to. Důvod je ten, ať si to přiznáte nebo ne, do větší nebo menší míry, my jsme pohánění vpřed tím, co děláme. Pokud jsme odvedli dobrou práci, tak jsme jako chlapi uspěli. Bůh to vetkal do tkání vaší bytosti. Bude lepší, když se s tím smíříte. Ano, jsou muži, kteří jsou výjimkou. Možná ty jsi tou výjimkou. Pochybuji o tom. Většina mužů čerpá větší část svého významu pro život z toho, čeho dosáhli. Co udělali. To nemusí být vždy spojeno s prací. Ať je to rekreace nebo práce nebo jakákoliv taková věc muži získávají svůj smysl, svojí významnost a část jejich vlastní hodnoty z toho, čeho dosáhli. Pokud potkáte člověka, který řekne: Selhal jsem; většinou to bude mít co společného s tím, že vnímá, že zatím ve svém životě něčeho nedosáhl, čeho už mohl dosáhnout. Selhal jsem. Anebo naopak když muž uspěje. Hmmm, ten má svůj vlastní byznys. Má firmu s třemi sty zaměstnanci. Vydělá tolik a tolik peněz, to je úspěch.

 


A co Eva? Evina role, která je založena na stavu před i po pádu do hříchu, je následující: Tak, jako muž čerpá významnou část svého smyslu pro existenci a sebehodnotu z toho, čeho dosáhne svýma rukama, tak sebehodnota, smysl pro život ženy a význam její života není spojena s tím, co dělá, ale je spojena s jejím manželem. Jaký byl popis jejího úkolu před pádem do hříchu? Byla pomocnicí. Co řekl Bůh o její roli po hříchu? Tvoje touha bude pro tvého muže. Pokud žena, v tomto případě tvoje žena, čerpá většinu své hodnoty, sebeúcty, svého smyslu pro život z tebe a ty třeba moc pracuješ, a pak chybí otec, chybí manžel… A pokud její smysl života, její hodnota je spojena s tebou, tak tohle bude velkým bodem zvratu vašeho vztahu. Pokud se rozpadá manželství, tak je to vždy aspoň nejméně ze 60% vina muže. Většinou to však bývá víc. Možná si myslíte: Tenhle kazatel je šílenec. Nezná moji ženu. Kdyby jen znal moji ženu, tak by tu svoji hloupou teorii změnil během dvou sekund. Moji milovaní, poslouchejte mne. Vaše žena čerpá svou definici o sobě z vás. Pokud se manželství rozpadá, je to z velké většiny proto, že muž nevytvořil duchovní přátelské prostředí, ve kterém se žena může cítit bezpečně a bez ohrožení v tomto manželství. Proč tomu tak je? Proč je to tak, že je to hlavně mužova chyba, když se manželství rozpadá? Je to proto, že vlastní hodnota ženy, ne celá, ale většina je spojena s tím, jací jste vy, muži. Pokud vytvoříte dobré prostředí, tak budete mít dobré manželství. Tečka. Jsou nějaké výjimky? Samozřejmě. Ano, vždycky existují výjimky, ale celkově: Vytvořte duchovní, zdravé, celistvé romantické prostředí u sebe doma, udělejte to proaktivně a vaše žena na to zareaguje. Ona bude na vás reagovat dle toho, jak se vy chováte. Vy jste tím vůdcem a ona bere většinu z toho, kým je, z vás, muži. Ne z toho, co dělá. Takhle ženská mysl nepřemýšlí. Není to tak, že dělá věci a to je pro ní ten úspěch. Ale ona bere svou hodnotu z vás, muži. Pokud udáte tón, ona se přidá. Pokud udáte negativní tón, ona se přidá a potom máte problémy. Tím, že nepochopíte tento rozdíl, tak můžete doslova odstranit ženám jejich důvod existence, můžete úplně zničit její celý svět tím, že budete workoholici. Je to tak? Můžete zničit celý manželčin svět tím, že budete trávit více času se svými přáteli, než s ní. Na této planetě asi není žádný muž, který nebojuje někdy s tím, zda trávit čas s přáteli nebo s manželkou. Ale nebude to pro nás tak těžké, pokud si začneme připomínat, že jsme významnou částí důvodu, proč naše manželka existuje. Ona bere svůj smysl pro život z vás. A pokud se cítí, že je jen nějakou otravou ve vašem manželství, že je prostě jen nějakou součástí vašeho života a přitom vy jste tím jejím jediným smyslem pro život, tak to ji úplně zničí. Vy jste tím motorem, který pohání její život. Pokud tedy žena cítí, že je pouze jen nějakou částí vašeho denního menu, tak potom se bude cítit zlomena a budete mít nešťastné manželství.

Manželé, pokud máte nešťastné manželky, budete mít nešťastné manželství. Možná si opravdu říkáte, tenhle chlap nezná moji manželku. Řeknu vám to veřejně, nebude se vám to líbit. Pokud je vaše manželství v troskách, tak věřím, že kdybychom mohli vidět svatého Boha, jak drží svaté váhy a váží, čí je to větší a čí menší chyba, tak věřím, že byste uviděli, že ta větší zodpovědnost za to, proč se vám rozpadá manželství, leží na vašich ramenou, i když to nechcete slyšet. Znamená to, že snad neexistují bezbožné ženy, které dělají hrozné věci a zbožní mužové, jako třeba Ozeáš, kteří se snaží? Ano, to se stává. Ale celkově vzato, chyba je na mužích. Pokud se sbor dostane do odpadnutí, dejme tomu, že by to byl váš sbor, protože váš kazatel by kázal odpadlické věci. Bude Bůh brát ten sbor na zodpovědnost? Bude Bůh brát sbor na zodpovědnost, pokud odpadne? Představme si, že máme sbor se 100 členy, postaví se tam kazatel a káže nějakou šílenost. A 70 členů se postaví a následuje ten kazatelův nesmysl. Bude Bůh brát těchto 70 lidí za zodpovědné za to, že odpadly díky kazatelovým nesmyslům? No samozřejmě, že ano. Protože každý z těchto 70 má mozek a Bibli a mohou myslet sami za sebe. Nemusí následovat to, co řekne nějaký charismatický vůdce. Bude je brát Bůh za zodpovědné za to? Ano. Ale koho bude brát, že měl za to větší zodpovědnost? Toho vůdce! Takže tady všichni se mnou budete jistě jednohlasně souhlasit, že členové jsou všichni zodpovědní. Ale kdo je daleko více zodpovědný? Kazatel. A vy si řeknete, ale jak je to možné? No to proto, že on je jejich vůdce. Kdybychom mohli z objektivního hlediska říct, že to je pravda při dané situaci ve sboru, tak musíme se stejnou objektivností souhlasit, že je to pravda v situaci manželství. Pokud Tě Bůh povolal k tomu, abys byl vůdce, tak i když na všech členech domácnosti leží zodpovědnost, tak největší zodpovědnost leží právě na vás, muži.

Víte, i když jste třeba špatným manželem (to je něco úžasného na ženách), i když jste úplně mizerný manžel, prostě hrozný, pokud se obrátíte, tak vás bude vaše manželka milovat takové, jací jste. Bůh ženám vložil do srdce ochotu odpustit, pokud se muž zastaví a postaví na to místo, kde ho Bůh povolal. Když porozumíte tomuto rozdílu, že vaše žena se chová dle toho, jací jste vy, tak to vám může úžasně pomoci.

Myslím, že jsem už asi 10x oddával lidi. Pokaždé kážu stejné kázání. Nevím, proč mne žádají, abych je oddával, když vždy kážu to stejné kázání. Vždycky se postavím dopředu a řeknu: Poslouchejte. Vaše tělesná přirozenost, satan a tato společnost budou všichni proti vám bojovat, abyste neměli úspěšné manželství. Ale mohu vám zaručit dnes na tomto místě, že pokud budete následovat těchto pět jednoduchých zásad, tak budete m&

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...