Kategorie: VIDEO Dokumenty >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Výherce Zlaté palmy na filmovém festivalu v Beverly Hills – Okupace 101 – je tematicky a koncepcí poměrně ojedinělým dokumentem.
Snaží se proniknout do hlavních historických a aktuálních příčin izraelsko-palestinského konfliktu, který trvá již několik desetiletí. Okupace 101 představuje komplexní rozbor faktů a mnoho přehlížených souvislostí. Dále poukazuje na mnoho mýtů, které ve světě vznikly a převládají.
Film je koncepčně jasně seřazen v chronologickém sledu událostí, které předcházely dnešnímu tristnímu stavu. Od první vlny židovské imigrace z Evropy roku 1880 přes napětí v roce 1920, vystěhovávání Arabů z Palestiny, uznání státu Izrael roku 1948, válku roku 1967 až k příchodu první intifády roku 1987 (nazývané také jako „Válka kamenů“ ), mírový proces v Oslu, který v červenci 2000 skončil nezdarem a po kterém přišla druhá intifáda. Počátky a průběhem tvorby bariér a oddělení Gazy…
Film také popisuje život pod izraelskou vojenskou nadvládou, dále se podrobně zaobírá rolí vlády Spojených států na průběh konfliktu.
Je zde také poukázáno na hlavní překážky, které znemožňují ustanovení dlouhodobého a životaschopného míru ve Svaté zemi.
Kořeny konfliktu jsou vysvětleny prostřednictvím osobních zážitků předních učenců Středního východu, mírových aktivistů, novinářů, náboženských vůdců a humanitárních pracovníků, jejichž hlasy jsou příliš často potlačovány v amerických médiích…
Podtitulek zní: Voices of the Silenced Majority (Hlasy umlčované většiny).
Více na stranách filmu. www.Occupation101.com
Režie: Sufyan Omeish a Abdallah Omeish

Z mnoha předložených faktů či historických spojitostí nám dokument předkládá zostřený obraz, který se může poměrně lišit od zažité představy o realitě a „tzv. správnosti“ věcí.
Co je skutečná pravda? – Je lidská spravedlnost opravdu slepá?
Kam až může zajít neinformovanost a nenávist? – Je možné se na věci dívat černobílým pohledem?
To jsou jen některé otázky, které film předkládá…

Filmový dokument: Okupace 101

 

Film online: Okupace 101

Film: Okupace

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...