Kategorie: VIDEO Dokumenty >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

VIDEO dokument Robert Beckford o rodině Ježíše z Nazareta. Tento zajímavý dokument je tak trochu zavádějící, jako by více ukazoval na Ježíšovo lidství, než božství. V začátku jsou až dětínské otázky jako: víte že Ježíš a Jan Křtitel byli příbuzní? Pak dokument pokračuije dále po stopách rodiny Ježíše Krista a lidí kolem Ježíše. Ovšem mi připadá, že nedostatky v tomto dokumentu jsou na stejné polovině jako je úroveň jeho obohacujícího přínosu!
.
VIDEO: Utajená rodina Ježíše – Židovské kořeny církve – 48min

Dále je v komentáři uvedena stopáž, odkaz na čas ve VIDEO dokumentu
Je to zajímavý pohled, hlavně velmi působiví vidět ta místa která známe z Bible jak ta pravděpodobná místa vypadají nyní, kde se odehrávalo tolik biblických příběhů, ovšem dokument tato místa presentuje jakoby s naprostým přesvědčením a to i další okolnosti ohledně osob příbuzných kolem Pána Ježíše.
.
2:00min Jan Křtitel
Dokument vyvyšuje osobu Jana Křtitele, který měl mnoho stoupenců, následovníků a v dokumentu se spekuluje, že pisatelé Bible záměrně potlačili význam Jana, kdy nejstarší Markovo evangelium poukazuje na důležitost Jana více než na Ježíše, kdy Ježíš je pokřtěn od Jana Křtitele, ostatní pozdější evangelia se o Janovi zminují méně, až enagleium podle Jana již Jana Křtitele zcela vypouští.
2:10min Professor James Tabor (The jesus Dynasty 2:10min) pronese: „Lidé si to často neuvědomují, Ježíš a Jan Křtitel si byli velmi blízcí, patřili dostejné rodiny…“ tedy nevím zda pan profesor J.Tabor mluví o lidech z jeho města, školy, nebo o američanech, ale u nás si snad každá vzpomene na setkání dvou těhotných maminek kdy těhotná Alžbeta pronese ke své příbuzné těhotné Marii onu větu „Požehnaná tys mezi ženami“ to si snad pamatuje z příběhu o narození ježíše snad každé dítě, že těhotná Marie utekla ke své příbuzné Alžbětě, která byla matkou Jana Křtitele.
3:00min Místo, kde byl pokřtěný Ježíš Kristus z Nazareta
07:45min – Modlitba páně.
V dokumentu Robert Beckford říká že podle původních textů v evangeliích, je prý modlitba Páně spíše modtlitbou Jana Křtitele a pak professor James Tabor (The jesus Dynasty 2:10min) jakýsi pán „znalec“ reciteje Modlitbu Páně a z mě nepochopitelného důvodu vypustí celkem důležité věty! V textu se podívejte které věty jsou v překladu vynechané:
Matoušovo evangelium (podle Matouše) 6 kapitola 9 verš (Mt 6,9-13)
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Amen.
Více o překladech modlitby Páně naleznete zde: Modlitba Páně – Otče náš – různé překlady
Dále pokračuje VIDEOdokument směrem kdy je vyvyšovaný význam Jana Křtitle, kdy graduje ve větě:
„Já bych řekl, že Ježíšova životní dráha pořádně začala až po smrti Jana Křtitele, když mu Jan Křtitel uvolnil místo…“
Připadá vám toto prohlášení správné? Není to zvrácené, že by Pán Ježíš potřeboval od někoho ulolnit místo?
Pak se ještě komentátor ptá místních na otázku proroctví „Kdo byl větší Ježíš, nebo Jan?“ a je slyšet odpovědi „stejní“
To není nikterak překvapivé, neboť podobné odpovědi najdeme i v evangeliích, kdy se Ježíš ptá „Za koho mě pokaldají lidé…“
.
Představování rodiny kolem Ježíše z Nazareta, doměnky, dohady kolem osob v jeho rodině, to vše se dá ještě na základě průměrných znalostí Bible dovodit, ovšem až do doby kdy komentátor, cestovatel ukazuje na obraz svaté rodiny.
Svata-rodina-cesta-do-Jerusalema-4osoby
15:45min – Obraz svaté rodiny – 4postavy.
Na tomto obraze je Josef, Marie, dítě Ježíš a ještě jeden starší chlapec, komentátor ho představuje, to je Jakub, starší bratr Ježíše!
„Co ?“ vyhrklo ze mě, Ježíš měl staršího bratra? cože? Marie byla panna! Ježíš nemohl mít staršího bratra!
Pak dále vysvětlují, že to je syn Josefa, ale Marie není matkou Jakuba.
Syn Josefa? a kde je tedy matka toho Jakuba, co se sní stalo? nepamatuji že by někde v Bibli bylo napsáno že by Josef byl vdovec, no a Josefovo nemanželský syn by to být nemohl, jedině pak, že by byl Jakub Josefem adoptovaný syn, ale to již v dokumentu průvodce nerozvádí ani nevysvětluje. Navíc malovaný obraz jasně stylem pochází z pozdější doby než kdy byla ranná církev, na to aby byl autentický a dokládal nějaký hodnověrný fakt! Také nikde není patrné, zda a jak kde na obraze je cokoli napsané, tedy zřejmě jde jen dohady.
.
Jakub, důležitost Jakuba.
Podle Biblických textů se Pavel zmiňuje o třech postavách: Pilíře církve v Jeruzalémě a to Jakub Petr a Jan, přičemž Jakuba dáva před Jana.
Ježíš pak říká: „Ať budete kde budete kdekoli, půjdete k Jakubovi zvanému Spravedlivý, neboť pro něj byla stvořena nebesa a země“
Dále se řeší spor, zda Nové hnutí, má být jen pro židy, nebo i pohany? A právě Jakub měl být tím, který rozhodl, že Petr ponese Nové hnutí (evagelium) pohanům.
.
Dokument se snaží ohromit, ale to se mu moc nedaří, ukazuje jen zajímavé, zvláštní pohledy na hrobky, vyryté nápisy, kresby v jeskyních, ale nejsou to žádné překvapivé důkazy a objevy, kolem rodiny Ježíše z Nazareta.
.
Ať putuje kam putuje tento dokument, místa a názory jsou zajímavé, ale aspoň, že na závěr jeden z kněží opět zdůrazní důležitost Ježišova božství.
.
Komentář k dokumentu napsal: PRIMÁK Slavomír

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...