(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Koupit si ústavu ČR, nebo stáhnout, přečís a nechat si ji.

  DU Domácí úkol
VOŠSVJ, Svatojánská kolej, Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou 1 Beroun, Dálkaři studenti dálkového studia,

– – –
 
Připojené dokumenty možno Stáhnout ZDE :

– – –

Vývojové fáze ústavy.

Vypracování a návrh Ústavy

Inspirací návrhu ústavy byla Ústavní listina Československé republiky z roku 1920.

Československo – základní dohody, smlouvy a listiny – od vzniku k zániku (1915-1992)

 

vznik a založení ČSR
(19151920)

1915 Clevelandská dohoda · 1918 Pittsburská dohoda · 1918 Washingtonská deklarace · 1918 Filadelfská dohoda · 1918 Martinská deklarace / Deklarace slovenského národa · 1918 Prozatímní ústava · 1919 Užhorodské memorandum · 1919 St.-Germainská mírová smlouva · 1920 Ústavní listina Československé republiky · 1920 Trianonská mírová smlouva

 

 

rozpad ČSR, odstoupení Sudet, Protektorát
Slovenský stát • První SR, Podkarpatsko
(19381939)

1938 Karlovarský program SdP · 1938 Mnichovská dohoda · 1939 Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava · 1938 Žilinská dohoda · 1938 První vídeňská arbitráž · 1938 Zákon o autonomii Slovenské země · 1939 Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenským státem · 1939 Ústava Slovenské republiky

 

 

obnova ČSR
(19431948)
vyhlášení
ČSSR, vznik ČSFR
(1960, 1968)

1943 Vánoční dohoda · 1945 Benešovy dekrety / Dekrety prezidenta republiky · 1945 Košický vládní program · 1948 Ústava Československé republiky · 1960 Ústava Československé socialistické republiky · 1968 Ústavní zákon o československé federaci

 

 

zánik ČSFR, vznik ČR a SR
(1992)

1992 Deklarace SNR o svrchovanosti Slovenské republiky · 1992 Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky · 1992 Ústava České republiky · 1992 Ústava Slovenské republiky

 

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...