(4 hlasů, průměr: 7,00 z 10)
Loading...

Menora, někdy též menóra, je sedmiramenný svícen. Menora je jeden z nejduležitějších symbolú judaismu.
Základní otázky: Co je to MENORA? Kolik ramen má menora, svíčky menora. Rozdíl menora / chanuka /  chanukia / menorah

 

Menora

Židovský sedmiramenný svícen vycházející z judaismu.

 

Menu obsah menora:

Svícny menora, chanuka
Co znamená menora?
Menora – 7 dnů stvoření
Menora – keř
Menora – Boží zjevení
Menora Jeruzalémská – podle Tóry (Bible)
Menora – současnost
Menora, odkazy, doporučení

 

 

Svícny menora, chanuka

Menora – sedmiramenný svícen, sedm ramen.
Chanuka – devítiramenný svícen, též svátek Chanukia.

 

Co znamená menora?

Samotné slovo Menora je odvozeno od „lampa“ nebo též „světlo“. Existuje mnoho výkladů významu svícnu menora.

 

Menora – 7 dnů stvoření

Sedm ramen svícnu odkazuje například k sedmi dnům stvoření světa.

 

Menora – keř

Možný výklad je také že Menora symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj.

 

Menora – Boží zjevení

Ale, zcela jedinečný je pro mě výklad Rabi Maharala učitele Kabaly,(židovské mystiky)Učil , že Menora a počet jejich světel značí sedm božích zjevení, jmen a božích očí.Je to jen velmi obtížné vysvětlení a ještě těžší pochopení.Tak tedy pro mě je menora symbol minulosti a světlo budoucnosti.

Menora – Mojžíš
Původní zlatá menora stála ve stanu setkávání během putování židú pouští do země zaslíbené, Izraele. Později byla údajně přenesena do Šalamounova chrámu v Jeruzalemě. Po zničení Šalamounova chrámu se všechny posvátné předměty ztratily. V Druhém chámu byla nová Menora vyrobená podle návodu v Tóře. Tato menora byla zřejmě po zničení Druhého chrámu v roce 70 n.l. Římany odnesena a vystavena v triumfálním průvodu, tak jak zobrazuje Titův oblouk v Římě.

 

Menora Jeruzalémská – podle Tóry (Bible)

Zde je návod pro Mojžíše na zhotovení menory: jak se píše v Tóře, v knize Exodus.
Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně. Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy. Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všecho bude vytepané z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky. Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.

 

MENORA – Titův oblouk v Římě Uloupené židovské předměty

 

 

 

První židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66 n.l. Nakonec byl 9. dne měsíce avu roku 70 o.l. vypálen Chrám a zbytek města padl během následujícího měsíce. Titus poručil většinu města srovnat se zemí, kromě tří věží nacházejících se na západní hradbě města (dnešní Jaffská brána). Viz wikipedie zde: První židovská válka.

 

TITUS – Mince Judea poražena, podrobena Mince – půl šekelu – mince ražená povstalci

 

Menora – současnost

Menora je odvěký náboženský a národní symbol Izraele a židovského národa, spolu s olivovou ratoletstí jsou státní znaky novodobého státu Izrael. Majdalena Garbini 
MG 2.1.2013

 

 

 

Menora, odkazy, doporučení

Různé provedení svícnů Menory. Židosvký svícen Menora sedmiramenný
Internetové stránky – produkty www.STAROZITNOSTI.net / menora

 
Menora stolní skládaná
model 19. století
Menora – astroláb
pohyblivá ramena
Menora – plochá
Jerusalem
 Synagogánlí menory
velké mosazné svícny

Stránky www.Starozitnosti.net / Židovské předměty,
Sedmiramenný svícen se nazývá menora, to je 7.ramenný svícen.

(4 hlasů, průměr: 7,00 z 10)
Loading...