Sedmý den

Stránky www.7den.cz jsou malým křesťanským internetovým portálem s množstvím informací, textů, obrázklů, fotografií, jak teologických, pedagogických, tak i videí a filmů hraných, dokumentárních, i výukových a doporučení k četbě biblických textů, teologických spisů, i jiných knih.
Proč 7den ?
Ze začátku tyto stránky měli nést jen pár informací, pro několik přátel o významu soboty, jak o nich mluví adventisté, tedy Církev adventistů sedmého dne (CASD), později o podobnosti i rozdílnosti pojetí sobotního dne pro židy a jiné křesťanské společenství až k dalším otázkám týkající se odpočinku těla i ducha. S postupem času a studia v několika školách přibývaly další příbuzná zajímavá témata, pro spolužáky, ale i veřejnost, až se z malých stránek stal jakýsi křesťanský mikroportál a to také díky Bohu i vám návštěvníkům, jak věřícím, tak i ateistům.

 

Co Vám nabízí naše křesťanské stránky?

 

Sedmý den – MENU

Novinky – když sem kliknete hned víte co je na našich stránkách nového.
Akce pozvánky – doporučení – doporučujeme kam jít, kam se podívat, doporučení na různé akce a budete li chtít některou zde také publikovat, napište nám.
Hope TV – křesťanská televize.
Kontak – Líbí se vám naše stránky, pomohli vám, našli jste co jste hledali, překvapili, hledáte něco? Či nám chcete něco doporučit? Napište nám.

 

Sedmý den – RUBRIKY:

Sedmý den – odpočinku – je sobota sedmý den? a je to důležité?
Audio – píšničky i přednášky na zajímavá témata od křesťanství, pedagogiky, až po zdraví.
Filmy online – jak hrané, tak dokumentární, křesťanské i duchovní, či jen poučné, nebo kreslené pro děti.
Videa – přednášky, kázání, ale i videodokumenty jak hrané, cestopisné, či o historii.
Skupinka a školy – pár zařízení jež svojí výukou obhohatily i ovlivnily naše stránky.
Facebook – přidejte si nás, ať víte ihned o novinkách a prosím sdílejte, doporučujte, díky!

 

Sedmý den – DŮLEŽITÉ BODY:

Sedmý den – sobota Náš portál www.7den.cz stránky Sedmý den zaměřené na základy křesťanství, na učení, odkaz a oběť Pána Ježíše Krista, s pohledem na Nový zákon, na jediného Boha, stvořitele, na biblické stvoření a Starý zákon, na odkaz židovství a na sobotu, jako sedmý den odpočinku, den který světli a světí židé po dlohá tisíciletí, stejně jako ji světil Ježíš Kristus z Nazareta. Ikdyž se liší názory na sobotu, či neděli v učení různých církví a denominací, z biblického hlediska a z pohledu Božích zákonů, destatera, sedmý den, den odpočinku a uctívání Boha k svěcení byla označená sobota, jakožto den sedmý, přičemž neděle je dnem prvním, dnem kterým týden začíná. Více o sobotě zde: Sedmý den – den odpočinku.
Adventisté.
Tady to vše začalo, video o této církvi je zde: Církev adventistů sedmého dne – CASD a zde je malé sebepředstavení: Kdo jsou adventisté?

 

Sedmý den – Ať dostanete, …

Ale bez ohledu zda pro vás je či není důležitý zákon o sobotě, vás vítáme na našich stránkách Sedmý den www.7den.cz a přejeme vám, ať se vám dostane toho, co nejvíce potřebujete.

 

Za kolektiv autorů děkuji,
admin Slavomír.