(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Rok vydání: 1549 – Nakladatel: Netolický z Netolic, Bartoloměj + Melantrich z Aventýna, Jiří starší
Předmluva: Hieronymus, Sanctus   Dedikant: Maximilian II., císař římský, král český, 1527-1576
 
Pokud se týče vzáj. poměru jednotl. vyd. Melantrichových biblí možno dokázati srovnáváním, že každé z pěti vydání je novým, úplně samostatně vytištěným tiskař. výtvorem, nikoli jen dotiskem některých archů.
Ve vzáj. poměru vydání 1560/61 ku vyd. 1556/57 a 1577 ku 1570 jsou rozdíly sazby, ornamentál. výzdoby i pravopisu.
 
– – –
 
Na obrázku je list z knih Mojžíšových.
Dřevorytina Mojžíše jak hodil desky zákona po pohledu na lid křepčící kolem zlatého telete.
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...