Kategorie: Bible na internetu >
(3 hlasů, průměr: 9,67 z 10)
Loading...

Nejrozsáhlejší online Bible. Na internetu jsou různé online webové presentace Bible v české jazyce, různé překlady i různé jazyky.

 

Bible online

Největší a nejrozsáhleší online Bible v češtině SOB = Studijní Bible on-line zde: www.oBohu.cz/Bible
Biblický program v češtině 16překladů českých a více než 200 světových překladů, v 67 jazycích, pokročilé vyhledávání (6 typů), porovnávání překladů, srovnávání například řečtina, hebrejština, kraličtina… Septuaginta…
Audio poslech (cca 40 Biblí), slovníky, konkordance, komentáře.

 

Bible online oBohu.cz

Strongova čísla a slovníky, morfologie řeckého textu v 8 jazycích, verze pro mobily.

 

Bible online porovnávací

V této verzi online Bible můžete číst, srovnávat, porovnávat různé překlady Bible pod sebou, například srovnání překladu přikázání jak jej uvádí kralický překlad + ekumenický.
Bible online – srovnávací text oBohu.cz/srov-kralicka-ekumenicka

Porovnávací zobrazení

Ex 20:8 Exodus 20.kapitola 8.verš
BKR Pomni na den sobotní, abys jej světil.
CEP –  Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
KJ – RememberH2142 the sabbathH7676 dayH3117, to keep it holyH6942.
Zde jsou pak jasně patrné rozdíly v překladu, či užití slova „sabbath“ jako sobotní, či den odpočinku. Pak lze dále dohledat například řecký text, který zobrazí nejstarší zápis tohoto slova, pro lepší porovnání.
BKR = Bible Kralická 1613
CEP =  Český ekumenický překlad
KJ = Anglický překlad King James Bible + Strongova čísla

 

Bible Strongova čísla

V tomto vydání online Bible jsou i původní řecké texty, jež mají Strongovo číslo. Každé slovo v Bibli (Tanachu a Novém zákonu) je očíslované a tím se dá podobně jako v konkordanci vyhledat další stejné slovo, či jít po prvotním užití toho slova, případně prvního významu. Překlady do různých jazyků se Strongovými čísly jsou uvedeny dole, žel v českém jazyce se Strongovými čísly je jen původní překlad Bible kralické z roku 1613 a to pouze Nový zákon.
Doporučujeme zapnout každý verš na jeden řádek + zobrazit Strongova čísla + přepis české výslovnosti hebrejského originálu

Bible online + strongova čísla – BKR – český překlad oBohu/Kralicka1613-strong
Bible online + strongova čísla – KJV – anglická verze oBohu.cz/KJV-strong
Bible online + strongova čísla – německý překlad oBohu.cz/Luther1545-strong
Bible online + strongova čísla – řecký překlad oBohu.cz/TextusReceptus-strong
Bible online + strongova čísla – WLC – hebrejský Leningradský kodex Westminster

 

Užití Strongových čísel

BKR  – Pomni na den sobotní, abys jej světil.
CEP
  – Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
KJ  – RememberH2142 the sabbathH7676 dayH3117, to keep it holyH6942 .
TBH –  zachor et-jom haššabbat lekaddešo:
WLC –  8 זָכוֹרH2142 אֶתH853 יוֹםH3117 הַשַּׁבָּתH7676 לְקַדְּשֽׁוֹH6942

(3 hlasů, průměr: 9,67 z 10)
Loading...