(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

VIDEO přednáška – Marie Elen Růžička – Církevní restituce, Biblické restitutce, jak žádat náhradu za odcizení, za ztrátu na majetku, zdraví, za nás, za naše rodiny? Biblické případy a příklady a postup jak žádat náhradu, restituci a provedené exekuce podle Biblických principů a zákonů….

BIBLICKÉ RESTITUCE, aneb
nárokujte si náhradu za odcizení, co vám bylo sebráno o co jste přišli.
Maria Elen Růžička (Maria Elen)
Volnější přepis přednášky.

Maria Elen: Jak mít úspěšné modlitby?
Posluchači:
Začíná to pilířema.
Nejdříve se musíme zeptat o co máme prosit?
Maria Elen:

Tedy toto je proces jak dosáhnout uspěchu modliteb, jak vítězit s modlitbami.
Používali jsme dvě zbraně:
1, Krev Pána Ježíše
2, Duchovní zbroj
Svazovat a rozvazovat
Modlit se k Pánovi co musíme svazovat a rozvazovat
Vstoupit do modliteb 40 dnů.
Maria Elen: Co se děje po tu dobu 40 dní modliteb?
Po dobu 40 dnů Pán ukazuje na věci co máme v srdci, co neděláme dobře, co není vpořádku. Možná bude Pán mluvit knám, bude nás Pán bude posilovat a pošle nás na horu Choreb, to je jednota sním.

Budeme vítězit nad obry, pamatujete si to z minula?
Minule jsme probírali zbraně, které můžeme používat.

Zbraně používané proti útoku satana, proti hříchu a zbraně proti obviňování.
2:45
Která zbraň se používá proti hříchu a proti obviňování?

Krev Ježíše Krista
Zbraň proti pokušení:
Svazování a rozvazování.
3:15min
Co dělat více, aby byly modlitby úspěšné?

Žádat náhradu – restituce
Co řekl pán Joelovi:
Obraťte se ke mě s pláčem, (ne s lítováním, ale s pláčem, nelitovat, ale s pokáním) a já vám nahradím co kobilky sežraly. Ano nahradí.
5:50
Jsou zde podmínky:
Když se obrátíte, když budete toho litovat, s pláčem.

6:20
Kdo to sežral?
Kobilky, housenky, larvy, podravy.
Pán to slíbil, že nám to vrátí, věříte tomu? Pamatujete si, že jsme mluvili, že jsme Boží chrám? Pamatujete si že andělé svazuji a rozvazují a přinesou to co ten zlý nám ukradl.
7:40

Řeknu vám tajemství: Lukáš 12,8 (kde se ke mě přízná…)

Kdo svědčíte o Pánu Ježíši? Kdo mluví o Pánu Ježíši druhým?
Jen trošku?
Pravím vám: Každý kdo se ke mě přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděli.
Takže když budeme žádat o Boží restituci, tak nevím zda se to podaří, pokud nebudeme svědčit.

9:25
Můžeme jít do Boží přítomnosti. Gen 18,25
Což soudce vší země nejdená podle Božího práva?
Restituce je ustanovena. Přísloví 6,1
Je li však přistižen nahradí to sedmero násobně. Když je někdo přistižen, co musí udělat? Musí to nahradit sedmerokrát.
11:20
Jsou zde 4 příklady, 4 případy o Božích restitucích
Zacheus – Lukáš 19,8

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...