(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Co je Židovská kořenka, na co se používá?

 

Konec Šabatu se vyznačuje krátkou modlitbu a obřadem „Havdalah“, která se obvykle koná doma. Součástí obřadu je vdechování sladce vonících koření. V židovských komunitách po celém Středomoří, byly ratolesti z vonného keře běžně volně používány, zatím co v severní Evropě dvanáctého století jsou literární odkazy na používání speciálně navržené „kořenky“.
Nejstarší kořenky určené k Havdale pocházejí z poloviny šestnáctého století. V židovském muzeu v New Yorku je nákres z roku 1550 pocházející z Frankfurtu nad Mohanem.

 

Havdalah.
Havdalah je rituál, ukončující Šabat, stejně jako svíčky svým světlem vítají šabat v pátek večer. Havdalah (hebrejsky „oddělení“) odděluje šabat od všedních pracovních dnů. Když se tři hvězdy objeví na noční obloze víme že Šabat již skončil a je čas na havdalu.

 

Vonné koření.
Používání vonných bylin a koření pro obřad havdalah vzbudilo tvůrčí nadšení umělců i řemeslníků. Začaly vyráběl kořenky různých vzorů a tvarů ve zlatě, stříbře, mosazi, skla a dřeva. V aškenázské kultůře měli kořenky mnoho podob, od květin až k miniaturním vlakům. Nejpopulárnější však z celého šestnáctého století, byla forma věže, která byla stylisticky ovlivněná místní architekturou. Rabbi Shubert Spero se blíže zajímal symbolikou kořenek ve tvaru věží. Kořenka, ve tvaru věže dodávala slavnostní vzhled havdalovému stolu.
Architektonická forma kořenky s motivem kopulí a věžičkami, zvonice a vlajky, zastoupené v životě středověkého žida připomínali svými návrhy pevnosti, stejně jako nádherné náboženské stavby postavené ke slávě Boží.
Motivy jak pevností, věží tak i chrámů nám přibližují touhy po víře, které židé ve středověké Evropě tolik postrádali. Židé se cítlili jako cizinci ve světě a společnosti kde byli nuceni žít, snažili si připomínat si svoji domovinu, blízkostí zdrobnělin reálných paláců, tvrzí a městských věží které vyplňovali biblickou krajinu.
Prapůvodní motivem byli architektonickými prvky Šalamounova chrámu. Spása, příchod Mesiaše, návratu do země zaslíbené a znovu postavení Chrámu. To vše si připomínají židé spolu při závěru Shabbatu. Zatímco ve středověku nemohli stavět synagogy,tak si židé užívali ducha naděje skrze mihotavé světlo havdalové svíčky a skrze vůni koření. Kořenky tvarů věží evokující vzpomínky na obřady v Templu.

 

Symbolika.
Jasný důkaz této symboliky se nachází v nápisu z osmnáctého století na kořence z Polska.
Izraelský kurátor muzea Chaya Benjamin objevil: kořenku z Gdaňska (1745-1749) …. Zdá se, že majitel pověřil rytce kořenky v podobě věže symbolizující chrám, aby přímo vyryl nápis popisující přestavbu Šalamounova chrámu a Jeruzaléma. Tento nápis je připojen k chvalozpěvu na konec šabatu ve kterém prorok Eliáš popisuje vykoupení. Nápis: Pán bude stavět zlatý chrám a věže (1746).
Zvonky a vlajky na věžičkách, které jsou určeny k cinkání a vlnky nesouvisí s jejich funkcí kořenky. Také nelze tvrdit, že malé zvony a vlajky byly přítomny na všech židovských rituálních nádobách jen pro účely zdobení. Kořenka, na druhé straně, byla použita nejen k ukládání koření, ale vůně a požehnání.

 

Fotografie foto 360 otáčecí je možno zastavit, otáčet na druhou stranu, či zvětšit detail.

 

Jak se kořenka používá?
Obvyklý postup je, zatřást kořenkou tak, aby se probudila vůně koření, otevřou se malé dveře krabičky a recituje se požehnání a vůně koření. Při zatřepání kořenkou, se rozezněli zvonky a vlnky vlajky. Obdobně byly zdobeny svitky Tóry zvonky či rolničkami, aby upoutali pozornost. V takových případech,cinkání oznámovalo začátek čtení posvátných listin.
Náš závěr je, že popularita kořenek tvaru věže s vlajkou, jako židovský rituální objekt, má více co do činění s tématem slavnosti havdali. Ale i tak židé stále potřebují pevné spojení mezi odchodem Shabbatu, ale také symboly které mu budou stále připomínat, kde má najít svou sílu, bezpečnost a svoji spásu.

 

2.2.2013 Majda

 

Židovská kořenka, židovské kořenky Havdalah www.STAROZITNOSTI.net

 

Kořenka vlajka Balsaminka Polsko 1830 Kořenka filigránová
 Židovské kořenky Kořenka ukazovátko YAD Různé židovské kořenky

Co je Tora?

———–
7den.cz Sedmý den, Křesťaský web, křesťanské stránky VIDEA články názory odkazy
Líbí se vám naše strány? Chcete vědět o nových článcích? Chcete nás podpořit?
Přidejte se nás na Facebook zde: www.Facebook.com/7den

 

(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...