(4 hlasů, průměr: 6,00 z 10)
Loading...

Neopakovatelné vyprávění Starého Zákona a biblických příběhů, které je klasikou kinematografie. S použitím doslovných biblických textů.
Od stvoření po Abraháma a obětování syna Izáka.

 

Znáte to? Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I řekl Bůh : Budiž světlo! I bylo světlo. Atd…
Bible byla, je a bude plná mýtů, mystérií i nejasností. Neopakovatelné a velmi přesvědčivé ztvárnění Starého zákona v biblických příbězích tak, jak je známe od Adama a Evy, Ábela a Kaina, přes Noema, Lota, Nimroda, Abrahama až po Izáka atd. Jako nejlépe ztvárněný se mi jevil příběh o Noemovi, jako nejzajímavější ten o Abrahamovi, jeho zprvu neplodné manželce Sáře a synovi Izákovi. Ten konec s obětováním vlastního syna musel obrečet každý…

Zajímavost: Režisér Huston si sám zahrál Noema a také propůjčil svůj hlas Bohovi.
Film doporučuji především laikům, kterým se nechce číst vlastní bibli a připadá jim, že je psaná poměrně náročnou formou.
Pro někoho může být film zdlouhavý, mnoho hudby, téměř až patetický, avšak na svoji dobu je velmi povedený a pro nás dnes stále dramaticky vystihující.
Velkolepá triková stránka a úžasně zpracované kulisy vás strhnou, překvapí i vycvičená zvířata v arše.

 

Velkolepý film své doby!
Rozpočet: 18 miliónů dolarů – rok 1966
Tržby USA: 34,900,023 dolarů

 

Film online: BIBLE – 1966 – 2:51 hod

Automatické spuštění filmu, zdroj: Gloria.tv

 

Děj filmu:
Film mapuje příběh stvoření světa od počátku, začátek Bible, 1.kniha Mojžíšova až po zkoušku, kdy Bůh zkouší Abrahamovu poslušnost 1.Mojžíšova 22.kapitola 13.verš.

    Gn 22,7-13 a šli oba pospolu, Abraham a Izák

  • 7 Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“
  • 8 Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál.
  • 9 Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví.
  • 10 I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka .
  • 11 Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“
  • 12 A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“
  • 13 Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.

Obrázek přebalu DVD – Bible
film-Bible-1966m

(4 hlasů, průměr: 6,00 z 10)
Loading...