Kategorie: KŘESŤANSKÉ FILMY >
(8 hlasů, průměr: 6,63 z 10)
Loading...

Sestra Faustyna měla vidění o Boží lásce a milosti, avšak v klášteře nenacházela pochopení.
Co jsou Boží znamení? Jak k nám promlouvá Pán Ježíš Kristus?
Faustyna Kowalska (Maria Faustina Helena Kowalska) *1905, +1938, Apoštolka Božího milosrdenství.
Pocházela z polské diecéze Włocłavek. Její život byl prostoupen mnoha milostmi, ale i těžkostmi a velkým utrpením. Stala se řeholnicí Kongregace Matky Božího Milosrdenství. Její poslání, ke kterému byla vyvolena, spočívá v připomenutí milosrdné Boží lásky, o níž hovoří Bible, a v předání nového způsobu úcty pro celý svět. Proto je nazývána i Ježíšovou sekretářkou a apoštolkou. Zemřela ve 33 letech na TBC v Krakově-Łagiewnikách.

Film: Faustýna (sk), slovenské znění

Film Faustýna
Polsko 1997
filmobr-Faustyna

Faustýna Kowalska – APOŠTOLKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Narodila se 25.8. 1905 v Głogowci v Polsku Stanislavovi a Marianě Kowalských jako třetí dítě z deseti. Rodina patřila k farnosti Świnice Warckie v diecézi Włocłavek. Žila z velmi chudého hospodářství a otec pracoval i jako tesař. Helena, pozdější sestra Faustýna, už v sedmi letech pocítila před vystavenou Nejsv. svátostí první pozvání k hlubšímu životu s Pánem. K prvnímu svatému přijímání přistoupila v 9 letech a od té doby v ní rostla touha po apoštolském působení. Jakmile se naučila trochu číst, sedávala nad knihou Životopisy svatých, která prý byla jedinou knihou v rodině. Příběhy svatých pak vyprávěla druhým. Do školy chodila asi od 11 let a jen za tři roky pak začala polsko-ruská válka.
Celý životopis zde: Catholica.cz

(8 hlasů, průměr: 6,63 z 10)
Loading...