(16 hlasů, průměr: 7,31 z 10)
Loading...

Prorok Jeremiáš opouští svou rodinu a ženu, kterou miluje, aby v Jeruzalémě oznámil Boží vzkaz. Varování, že Boží město zničí Babyloňané. Ale v Jeruzalémě mu nikdo nevěří, pokládají ho za zrádce a pronásledují ho. On však přes všechen odpor pokračuje ve svém poslání. Nakonec Babyloňané skutečně napadnou zemi a zničí Jeruzalém a Jeremiášovo proroctví se tak naplní. Babyloňané darují prorokovi Jeremiášovi svobodu, protože vlastně předpověděl jejich triumf…(oficiální text distributora)

Film online: Jeremiáš

Film: Jeremiáš

Jeremiáš (TV film)
Německo Jeremiah
Drama
Německo / Itálie / USA, 1998, 90 min

(16 hlasů, průměr: 7,31 z 10)
Loading...