(7 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...

Velkovýpravný film. Hollywoodské zpracování příběhu Ježíše Krista, které zahrnuje všechny klíčové události jeho života, ukřižování a zmrtvýchvstání, tak jak je to popsáno v Bibli.
Herodesovo království se ocitá ve vážném ohrožení. Zdrojem oslabení králova vlivu je nejen moc římského prefekta Piláta Pontského (Hurd Hatfield), ale i narůstající popularita chudého proroka. Ježíš Nazaretský (Jeffrey Hunter) a jeho učedníci vzbuzují strach v panovnících věrných Římskému impériu, kteří se neštítí třeba i vraždy, aby zastavili pro ně nepříznivý vývoj. Krásná Salome (Briqid Bazlen) si všimne skutků Jana Křtitele (Robert Ryan) a je připravena podniknout cokoli, aby přišel o hlavu. Římský patricij Lucius (Ron Randell) Ježíši pomůže už podruhé, kvůli čemuž se jeho život od základů změní.

Název filmu je totožný s původním němým filmem Král králů (1927), toto zpracování se však více soustřeďuje na politický kontext Ježíšova příběhu v prostředí římské nadvlády. Ježíšovy skutky jsou ztotožňovány s politickým odkazem Barabáše (Harry Guardini) a dalších vzbouřenců, kteří bojují proti římským okupantům. Barabáš je v tomto filmu důležitou postavou, která bojuje proti Římanům a přátelí se s Jidášem (Rip Torn). Jidáš doufá, že přesvědčí Ježíše, aby se stal vůdcem ozbrojeného povstání. Když se mu to nepodaří, rozhodne se zradit Krista Římanům.

Film: Král králů – 1. díl (cz)

Film: Král králů – 2. díl (cz)

Křesťanský film online: Král králů – 1961
film-KralKralu1961

(7 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...