(1 hlasů, průměr: 8,00 z 10)
Loading...

Snad každý zná příběh, že Abram (Abrahám, Ibrahim) měl dva syny, ale v kolika letech? První syn Abraháma byl Izmail, druhý Izák, jaký byl mezi nimi věkový rozdíl? Kolik bylo Izákovi, když jej otec chtěl obětovat?
Zde je pár otázek, znáte odpovědi? Některé jsou doplněné…

 

Izák Izmail

Důležitá jména: Abraham, Sarai, Izmail, Abraham, Sára, Izák,

 

Menu obsah

0, Kdy se narodil a kdy žil Abrahám

1, Kolik bylo Abramovi když se mu narodil první syn Izmail?

2, Kolik bylo Abrahamovi když se mu narodil 2. syn Izák?
b, Kolik bylo Sáře let, když se ji narodil Izák?

3a, Věkový rozdíl Izák Izmail?
b,- O kolik let byl starší Izmail od Izáka?
c,- O kolik let byl Izák mladší než Izmail?

4a, Změna jména Abram na Abraham, Sarai na Sara
b, Kolik bylo let Abramovi, když jej Bůh přejmenoval?

5a, Kolik bylo Abrahamovi let, když chtěl obětovat Izáka?
b,- Kolik bylo Izákovi let, když měl být obětován?

6a, V kolika letech zemřela Sára? – 127 let
b,- V kolika letech se opět potkali Izák a Izmail a Abraham, na pohřbu Sáry.

7, Další žena děti Abrahama.

8, V kolika letech zemřel Abraham?

 

 

0, Kdy se narodil a kdy žil Abrahám

Abrahám se narodil v mezopotámském městě Ur cca 2000 let př. n. l. Byl nejstarší ze tří synů Teracha (jeho bratry byli Náchor a Háran). Abram a jeho o deset let mladší žena Saraj měli společného otce. Po smrti bratra Hárana odešel se svým otcem a Háranovým synem Lotem do Cháran.

Když bylo Abramovi 75 let, vyzval ho Bůh, aby opustil svého otce a odešel do země Kanaan, kterou se rozhodl dát jeho potomkům.
Zdroj: Wikipedie

 

 

1, Kolik bylo Abramovi když se mu narodil první syn Izmail? – 86 let

Genesis 16, 16
Abramovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.
http://biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/16

 

2, Kolik bylo Abrahamovi když se mu narodil 2. syn Izák? – 100 let

Genesis 21, 5
Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil.
http://biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/21

 

3a, Věkový rozdíl Izák Izmail? – 14 let

b,- O kolik let byl starší Izmail od Izáka?
c,- O kolik let byl Izák mladší než Izmail?
Když bylo Abramovi 86 let narodil se mu první syn Izmail, když pak bylo Abrahamovi 100 let narodil se mu druhý syn Izák, tedy rozdíl věku mezi syny byl 14 let.

 

4a, Změna jména Abram na Abraham, Sarai na Sara

b, Kolik bylo let Abramovi, když jej Bůh přejmenoval? – 99 let
Genesis 17, 5
Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl:
17, 5, Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham
17, 15, Svou ženu nebudeš nazývat Sáraj, její jméno bude Sára (to je Kněžna)
http://biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/17

 

5a, Kolik bylo Abrahamovi let, když chtěl obětovat Izáka?

Zkouška, obětování
Genesis 16,1-2
1, Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“
2, A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“
http://biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/22

Abramovi muselo být více než 100 let, ale nebylo to dříve než zemřela Sára, kterázemřela ve věku 127 a to bylo

 

6a, V kolika letech zemřela Sára? – 127 let

Genesis 23,1
Sára byla živa sto dvacet sedm let; to jsou léta Sářina života.
http://biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/23

 

 

To je jen hrubá úvaha pro dnešní den

Slavomír

 

 

 

(1 hlasů, průměr: 8,00 z 10)
Loading...