Kategorie: Kázání > Přednášky >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Vládl dobře lid ho miloval. Vládl moudře mile Bohu i lidem. Vladl od dětství 8let, měl požehnání. Hospodin si jej vyvolil a mnohé na něj ukazovalo jako na Mesiáše.
 
I konec krále byl smutný a lid sklamaný. Prorokové jej znali, Jeremiáš i lid dlouho pro něj plakal. 
Jiný pohled na MESIÁŠTVÍ, na spasitele, jak může být trpké, někoho milovat. Jak smutné je důvěřovat a pak o někoho přijít.
 
 
Kázání hlavní v sobotu 13.6.2009 na teologickém semináři na Sázavě. Král Jošiáš a mesiáštví. Dr Beneš
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...