Kategorie: VIDEO kázání >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Mnoho otázek, pár odpovědí, ale poslední je nejlepší!
A kdo je můj bližní? … jeden člověk … padl do rukou lupičů … Samařan … ošetřil ho, zavezl do hostince a tam se o něj staral…
Co se stalo na cestě z Jeruzaléma do Jericha? Poslechněte si odpovědi na otázky které vás napadli, ale i ty na na které by jste ani nepřišli.

 

Kázání: Samaritán, kdo byl ten samařan


Kázání: 30.7.2016 Praha Chodov
kazatel: DVOŘÁK Josef

 

Samařan, milosrdný samaritán, verše Bible

Verše z Bible evangelista Lukáš, 10.kapitola

 

Jak se stát nesmrtelným?

Otázka stará jak samo lidstvo, „Jak se stát nesmrtelným“ nebo jinak „Jak se dostat do nebe?
Lukáš 10, 25-28

 • 25 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?
 • 26 Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“
 • 27 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
 • 28 Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“

 

Kdo je můj bližní?

Lukáš 10, 29

 • 29 Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“

 

Milosrdný samařan

Lukáš 10, 30-37

 • 30 Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
 • 31 Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu.
 • 32 A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
 • 33 Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem;
 • 34 přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
 • 35 Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘
 • 36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
 • 37 Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“

Kazatel DVOŘÁK Josef

kazatel-DVORAK-Josef

 

 

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...