(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Koloidní stříbro má údaje ppm a nm, co to je?

Koloidní stříbro má na štíktu uvedenou koncentraci (ppm) a velikost částic (nm) daného stabilizovaného roztoku koloidního stříbra.
Štítek pak bude mít například tento text:
Stabilizovaný roztok Koloidní stříbro
Koncentrace: 100 ppm
Velikost částic: 20 nm
Případně ještě datum výroby, doporučené spotřeby.
Co je tedy údaj PPM a nm ?

 

PPM
Údaj PPM je poměr, kolik, v čem. Například 100ppm. Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výrazem pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion. Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku. Záleží však na výrobci jakou koncetraci v ppm vám v rotoku dodá. V praxi je zatím koncentrace 100ppm pro vnitří užívání vysledovaná jako velice dobrá, pro použití vnější, povrchové lze použít i menší koncentrace, ředěné 10 až 20 ppm na potírání, podle velikosti.

 

Převody poměrů
Převod ppm –  ‰ – %
1 % – Procento – 1 % = 10 000 ppm
1 ‰ – Promile   – 1 ‰ = 1 000 ppm
1 PPM

 

1 % – Procento – jedna setina       – setiny         1 ze 100
1 ‰ – Promile   – jedna tisícina     – tisíciny        1 z 1000
1 ppm        – jedna miliontina        – miliontiny   1 z 1.000.000
1 ppb (par per billion)  – jedna miliardtina          1 z 1.000.000.000
1 ppt (par per trilion)  – jedna miliardtina          1 : 1.000.000.000.000

 

Potom tedy údaj ppm Koloidního stříbra udává, kolik je rozptýlených částic v stabilizovaném roztoku, ředěním se tento poměr (údaj) zmenšuje.
Jak spočítat, zjistit počet částit, poměr ppm v dané tekutině, roztoku?
Poměr se musí buďto spočítat, tedy odsledovat počet částic, však běžnými mikrosokpy to možné není, natož pak použití levných pseudo testerů, které pracují spíše na jakési porovnávací metodě a z odhadu postupy výroby.
Potom výrobce provede několik měření jaké mají produkty obsah ppm po výrobě a pak se snaží dodržet stejný technologický postup a doufá že výsledek bude stejný.

 

PRAXE ppm
Například náš údaj 100ppm na skleničce kde je stybilizovaný rozkot koloidního stříbra udává 100ppm tedy koncentraci 100:1.000.000, jinak řečeno sto miliontin v poměru.
Koncentrace, poměr 100ppm je brán jako základní neředěný koncentrát, který je při akutních stavech používaný pro vnitřní i vnější použití.
Pro dlouhodobé používání například na potírání se doporučuje ještě zředit dále 1:10 i 1:20 čímž se dostanete na koncentraci 10 ppm nebo 5 ppm.
Pro uskladnění uchování, je však výhodnější mít vyšší koncentraci a ředění provádět podle dané konkrétní potřeby.

 


nm

Nanometr (značka nm) je délková jednotka, 10−9 neboli 1 miliardtina metru.
Např. vzdálenosti atomů v pevných látkách jsou řádově zlomky (typicky čtvrtina až pětina) nanometru.
nanomentr je tedy dílčí jednotka metru, podobně jako je milimentr (mm), či centimetr (cm). Násobná jednotka je pak například kilometr (km)

 

Převody délky
Převod nm – mm – m
1 metr (1m) = 10cm = 1.000mm = 1.000.000μm = 1.000.000.000nm
1 milimetr (1mm) = 1.000μm = 1.000.000 nm
1 mikrometr (1μm) = 0,000 001m = 1000 nm
1 nanometr (1nm) = 0,000 000 001m = 0,000 001mm
Tedy do jednoho milimetru je milion nanometrů. Nanomentr je milionkrát kratší než milimentr. V metru je miliarda nanomentrů.
Například vlas má tloušťku max 100μm =  0,1mm tedy do milimentru je asi deset vlasů.
V porovnání vlasu a 20nm částice by se do tloušťky vlasu 100μm=100.000nm vešlo 5.000 částeček.

 

PRAXE nm
Údaj nm je velikost obsažených částic stříbra v daném roztoku, například 20nm. Pak v našem roztoku jsou částice koloidního stříbra o velikosti 20 nm.
Pro srovnání rozměr vyrů bývá cca 15-150nm, tedy je žádoucí, aby velikost částic stříbra byla spíše menší než velikost patogenu, aby částice koloidní částice stříbra byly nejlépe použité.
Různí výrobci a dodavatelé vyrábí a dodávají roztok stabilizovaného koloidního stříbra s různou velikostí částic stříbra. Záleží však na výrobci jak veliké částice vám v rotoku dodá. Z používání a praxe je zatím velikost 20nm braná jako velice žádoucí a odzkoušená.
Převod 20 nanometrů = 20nm = 0,020μm = 0,000 020mm

 

Mikroskop a koloidní stříbro
– Optický mikroskop (školní)
Lze pozorovat částice koloidního stříbra v mikroskopu? Žel v běžných mikroskopech ne. Co to znamená běžné mikroskopy, jaké mají zvětšení běžné mikroskopy?
Například školní mikroskop má 100 násobné zvětšení, což je stále nepoužitelné, neboť částice 0,000 020 mm při 100 násobném zvětšení by byla stále veliká (malinká) 0,002mm což je ještě 50krát menší než tloušťka vlasu.
Optickým mikroskopem se běžně dosahuje zvětšení 50× až 1000×. Maximální teoretické zvětšení je asi 2000× a to již naráží na fyzikální bariéry kvůli omezení délky světelných vln a i při tomto zvětšení 2000* by takováto částice byla stále asi čtyřikrát menší než lidský vlas.

– Elektronový mikroskop.
Tedy k pozorování malých částic koloidního stříbra s rozměry cca 20nm je potřeba použít elektronový mikroskop, tyto přístroje dokáží zvětšit například na 300.000x až 1.000.000x však důležitější než zvětšení je jak velikou částici dokáží pozorovat. Moderní elektronkové mikroskopy dokáží pozorovat částice o velikosti 1nm, ovšem to jsou velmi drahé přístroje pro vědecké potřeby.


Například nejlevnější elektronový mikroskop se zvětšením 300.000 stál v roce 2013 asi 60.000 dolarů což je více než 1,2milionu korun. Viz článek zde: Elektronové mikroskopy do japonských škol.

Více o elektronových mikroskopech píše Akademie věd zde: Elektronovým mikroskopem do nitra materiálu
Wikipedie o mikroskopech zde: wikipedia.org / elektronový mikroskop

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...