(5 hlasů, průměr: 5,60 z 10)
Loading...

A, Funkce Koloidního stříbra. Jak funguje Koloidní stříbro, jaké má účinky, na jakém principu je léčba koloidním stříbrem? Proč funguje stříbrná voda?
B, Jaký je vliv Koloidního stříbra na organismus, organismy, viry, jaké má působení?
C, Může být parazit imunní vůči koloidnímu stříbru?
D, Kdy bude koloidní stříbro fungovat?
E, Nebezpečí stříbra

Pro velice zjednodušený pohled na funkci koloidního stříbra jej můžeme přirovnat k obalování v mouce, či v písku. Jemná mouka, písek má pak vliv na nežádoucího parazita mnoho způsoby.


A, Jak funguje koloidní stříbro?

Empericky bylo prokázáno, že koloidní stříbro má pozitivní vliv na na dozrávání T-bunky, která je jednou z nejdůležitějších složek imunitního systému.

Koloidní stříbro se používá k intoxikaci imunitního systému, kdy právě částečky kolidního stříbra napomáhají v boji s viry, parazity. Koloidní stříbro likviduje zejména jednobuněčné organismy, ne vícebuněčné parazity má však také negativní vliv, ale není tak podstatný. Dá se říci, že čím jednodušší a menší je nepřátelský organismus, tak vykazuje vyššší toxicitu a koloidní stříbro se na něj lépe váže a tím více imunitnímu systému pomůže.

Těch jednodušších, menších organismů je naštěstí více, tedy jednobuněčných mikrobů je víc než 97% ze všech druhů.

Dalším bodem je účinnost na viry, která je odvyslá od velikosti viru a částic stříbra. Rozměrů virů, jsou v rozmezí 15-150nm a běžně dostupné, či lehce vyrobitelné koloidní stříbro různou velikost částic mezi 40 – 100nm. Více článek Co je PPM a nm.

Funkcí koloidního stříbra není virus, nepřítele, patogen převálcovat svou velikostí, ale obalit jej a proniknout do jeho vnitřní struktury, proto je vhodné, aby částice koloidního stříbra byly co nejmenší v porovníní s velikostí viru. pak je důležité věnovat pozornost nejen čistotě, koncetraci částic, ale i velikosti částic koloidního stříbra, protože jen málo výrobců dodává kolidní stříbro s vhodnou velikostí částic v jednotkách nm, maximálně desítkách nm (nanometrů) Z praxe bylo potvrzeno, že velikost 20nm je velice vhodná a účinná.

B, Jaký má vliv Koloidní stříbro na organismy?

1, Slučování iontů stříbra a ostatních prvků
Ionty stříbra jsou silně reaktivní a dobře se slučují s velkým množstvím stavebních látek bakteriálních buněk, jako je kyslík, dusík, síra atd. Tyto atomy jsou obsaženy v mnoha částech buňky, jako jsou proteiny, enzymy a DNA/RNA, pak je koloidní stříbro účinné na více místech současně, což velmi rychle k ukončí život mikroorganizmu. Dá se říci, že koloidní stříbro v se těle šíří rychle a na mnoha místech, kde je potřeba.

2, Působení iontů stříbra na proteiny
Ionty stříbra nepůsobí výlučně na funkční proteiny, ale také na proteiny strukturální. Oba typy proteinů se nachází v buněčné membráně, ale i v buněčné plasmě. Ionty stříbra se navážou na proteiny a ovlivňují strukturální pevnost buňky mikroorganizmu. Následkem je ztráta esenciálních součástí buňky což vede k zániku samotné buňky. Právě jako zmiňované obalení moukou, která by nahradila pak spoje, ale ty by nedržely pohromadě, čímž dochází k poruše obalu a k zániku parazita.

3, Působením iontů stříbra na enzymy
Buňky mikroorganizmů obsahují vysoký počet funkčních proteinů – enzymy. Enzymy vykonávají specifické funkce jako např. transport živin do nitra buňky, nebo dopravu odpadu z buňky ven. Koloidní stříbro pronikne do nitra mikroorganizmů, naváže se na tyto enzymy a naruší jejich přepravovací funkci, která je důležitá pro životnost parazita, čímž buňka vyhladoví a udusí se.

4, Působení koloidního stříbra na buněčnou strukturu.
Koloidní stříbro naruší strukturu membrány a to vede ke ztrátě esenciálních iontů jako natrium a kalium, po takto vyvolané nerovnováze dochází k zániku smrti mikroorganizmu.

5, Kolidní stříbro a stěna buňky.
Stěna buňky tvoří ochranný štít okolo membrány. Ionty stříbra vyvolávají změny v molekulární úrovni, které přímo ovlivňují odolnost a funkčnost buněčné stěny.

6, Působení koloidního stříbra na nukleové kyseliny
Základní stavební látkou DNA a RNA je jednoduchý cukr- deoxyribóza (C5H10O4). Dva ionty Ag + , které se sloučí s molekulou kyslíku vytvoří Ag2O, tedy dva ionty koloidního stříbra a molekula kyslíku vytvoří sloučeninu, která je v analytické chemii známa jako Tollensovo činidlo, které se používá k vyloučení aldehydické skupiny COH například z jednoduchých cukrů… Z deoxyribózy potom vzniká kyselina karboxylová a stříbro.
Báze nukleových kyselin je tvořena dusíkatými zásadami (adenin, thymin, guanin, cytosin a uracil). Dusík je opět velmi vhodný prvek pro sloučení se stříbrným iontem.Tím je hned dvěma způsoby zničena struktura nukleové kyseliny. Zbytky buňky i stříbro jsou následně přirozenou cestou vyloučeny z těla ven.


C, Může být parazit imunní vůči koloidnímu stříbru?

Z těchty jednoduchých popisů je jasné, že neexistuje způsob, jakým by si bakterie, či virus mohl vypěstovat odolnost, imunitu, rezistenci vůči koloidnímu stříbru, poněvadž koloidní stříbro působí na mikroorganizmus ničivě hned několika způsoby. Ale aby se to tak dělo, musí koloidní stříbro splňovat pár základních předpokladů.

D, Kdy bude koloidní stříbro fungovat?,

1, Koloidní stříbro a voda, ne sůl.
2, Velikost částic koloidního stříbra (nm) Co je nm? Čím menší, tím lepší, pozor ma modrou kůži !
3, Stabilizovaný roztok bez kalu – Hustota barva čistota
4, Hustota ppm – co je PPM Pro prevenci se uvádí 5-10ppm, pro léčbu pak až 100 ppm.
5, Dávkování, podávání zde

(5 hlasů, průměr: 5,60 z 10)
Loading...