Je rozdíl mezi mí rád a milovat?
Nikdy jsem nikde nenašel zamyšlení nad třemy otázkami, které dostal Petr a možná se týkají každého znás, mít rád a milovat.

Je rozdíl mezi mám tě rád a miluji tě? Mohu mít rád vanilkovou zmrzlinu, ale mohu milovat vanikovou zmrzlinu? Český jazyk je rozmanitý, ale některá slova dávají možnosti různých kombinací a pak můžeme dojí k různým závěrům.

Když je otázka položena jednou, je důležitá, podruhé je asi závažnější, potřetí je s nejvyšším důrazem. Vzpomínáte na otázky které dostal Petr? Ježíš se třikráte ptá, až napotřetí to petrovi dochází. Stupňuje Ježíš svoji otázku, nebo je stále stejná? odpovídá stále stejně Petr? je to stejné jako když zapřel svého mistra? Podívejme se na text:

Český ekumenický překlad:
Jan 21, 15  – 19

  • 15  Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“
  • 16  Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“
  • 17  Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!

Tedy když seřadíme zasebou jen ty dané otázky, jsou stejné, stupňují se? a co odpovědi?
miluješ mne víc než ti zde?"
„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“
miluješ mne?"
„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“
…m
áš mne rád?“
„Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“

A co kralický překlad?
Jan 21,15-19

  • 15  A když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone Jonášův, miluješ mě více než tito?" On mu řekl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Krm mé beránky."
  • 16  Zeptal se ho znovu, podruhé: "Šimone Jonášův, miluješ mě?" Řekl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé ovce."
  • 17  Zeptal se h7
  • 17  Zeptal se ho potřetí: "Šimone Jonášův, máš mě rád?" Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: "Máš mě rád?" a odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Krm mé ovce.

Tedy tento překlad je stejný:
…miluješ mě více než tito?"
že tě mám rád."
…miluješ mě?"
že tě mám rád."
…máš mě rád?"
ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád."

Tedy ještě více zkráceně oba tyto překlady používají:
Otázka: miluješ, miluješ, máš rád?
Odpověď: rád, rád, rád,…

Oba překlady jsou si podobné. Otázkou je, jak se ktomu postavili překladatelé, byla to jejich vůle, jak to kombinovat, je v původním textu možné volit jinak?
Podívejme se na řecký zápis, či jakájsou zapsaná slova v řečtině.
Otázka: AGAPE, AGAPE, FILIA
Odpověď: filia, filia, filia

Jaký je rozdíl mezi těmito slovy, jaký význam mají tyto výrazy?
Jednou mě ve škole při jedné přednášce zaskočilo, když jsem slyšel že řečtina má sedm výrazů, stupňů pro lásku. V hlavě mi blesklo, kolik jich máme my? Miluji, mám  rád, zbožňuji, možná ještě líbí se mi, ale co další? Jaké stupně oni mají a my ne? Překvapení, napnutí, které bych čekal spíše u Freuda, ale ne při teologii.
Tedy stupně lásky v řečtině:
AGAPE, FILIA, ………..
Však nám známé miluji tě je FILIA, láska lidská, však AGAPE je více než FILIA, agape je totiž láska božská.
Ježíš byl učitelem svým učedníkům, dokonale je znal, také podle toho volil metody, postupy jak jim osvětlovat některé věci a stejně tak to bylo i s Petrem, kterému klade jednu otázku třikrát, čímž přikládá důrazu, ale v posledním případě mění z milovat na mít rád, ale proč? Ježíš, jakoby šel petrovi opět naproti, sestupuje z nejvyššího stupínku agape na stupínek filia.
Také se tu naskýtá podobnost s trojím zapřením Krista, kdy Petr třikráte odpoví, že Krista nezná, nemá sním nic společného. je třikrát potvrzením důležitosti? Je zde spojení, mezi zapřením a otázkou vztahu? Aj tak či tak, zde Kristus asi právě pro nesrovnalosti úrovně AGAPE a FILIA jakoby sestupoval dolů a na úrovni "mám rád" a právě na kamarádsví, přátelství, soužití, pomoci v přátelském duchu chtěl Petra vzít za ruku a doprovodit ho z FILIA na AGAPE. Vždyť Bůh je ten který má ruku pomoci napřaženou a ví jak nás vyzvednou, doprovodit, či provést tou Cestou k Lásce, právě k lásce AGAPE
.
.
.

Primák Slavomír 17.9.2011

pokračování příště… zde:  Láska 2 – Milovat Mít rád Láska Agape

 

(2 hlasů, průměr: 6,00 z 10)
Loading...