(3 hlasů, průměr: 9,33 z 10)
Loading...

Jak budou vypadat poslední chvíle před koncem světa? Co předpovídá Bible? Armagedon, máme se bát? Nebo se máme na co těšit?
Nová země, nový Jeruzalém, nová těla, zaslíbení, která tu jsou pro každého, kdo je přijme.
Jak to začalo? Velký spor mezi dobrem a zlem končí (Vesmírný konflikt) a přichází poslední chvíle: Armagedon, zjevení a soudy.

Jaké budou poslední dny podle Bible?
Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Matouš 24:7
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
Matouš 24:6
Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
2.Timoteovi 3:1-5
Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království,
budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
Lukáš 21:10-11
Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
Lukáš 21:25

Přednáška: Doug Batchelor – dabing CZ a SK

VIDEOpřednáška:

Promiňte horší kvalitu CZ dabingu, ale díky Bohu i za tuto.
Stejné video (jiný název) také uloženo zde: Poslední události, konec světa podle Biblických proroctví…
Stejná přednáška slovenský dabing, překlad SK

VIDEOpřednáška: Posledné udalosti biblických proroctiev

Dokumentárny film, ktorý odhaľuje úžasné biblické predpovede o posledných udalostiach našej Zeme. Prezentuje Doug Batchelor

Foto ilustrace: Armagedon
Armagedon-konec-sveta

(3 hlasů, průměr: 9,33 z 10)
Loading...