(3 hlasů, průměr: 6,33 z 10)
Loading...

Přednáška, rozhovor, otázky na téma DESÁTKY. Máme platit, odvádět desátky, nebo je to již zrušené?
Jak a z čeho se vypočítávají desátky, desetina? Je rozdíl mezi desátky a dary?
Jak to má počítat zaměstnanec a jak podnikatel? Kdo rozhodne, komu desátky patří?

 

Rozhovor o desiatkoch a ich účele vo svetle Biblie. Aký je Boží zámer pre prijímateľov a darcov? Pohľad na niektoré mylné predstavy a formy plnenia tohto nariadenia. Máme dávať desiatok z čistého alebo hrubého príjmu? Ako to majú robiť podnikatelia? Môže byť desiatok použitý na dobročinné účely, podporu misie, alebo iné projekty? Ako vplýva prax dávania desiatkov na môj charakter? A mnoho ďalších zaujímavých otázok…

Ed Reid je bývalý riaditeľ oddelenia kresťanského správcovstva v Severoamerickej divízii Cirkvi adventistov s.d. V tejto pozícii vyše 20 rokov pomáhal ľuďom porozumieť biblickým princípom peňažného manažmentu.
Dr. Willard Regester je laický evanjelista televíznej spoločnosti Better Life Broadcasting Network http://www.betterlifetv.tv/

 

Videopřednáška – Desiatky jednoducho a zrozumiteľne – Ed Reid

Zdroj: 3an.sk

(3 hlasů, průměr: 6,33 z 10)
Loading...