Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Pondělí 25. ledna Ovoce Ducha je trpělivost
 
Trpělivost vůči druhým
 
Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání,
kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní,
tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce…“ (Ef 4,1.2)
 
Osobní studium
Mezi vlastnosti, ktere se maji podle Pavla projevit u těch, kteři „dělaji
čest svym životem“, patři take trpělivost. Jak souvisi s ostatnimi vyjmenovanymi
vlastnostmi? Jak se tyto vlastnosti navzajem podporuji?
Cirkev je společenstvi lidi různeho původu a kultury, kteři se nachazeji na
různem stupni duchovni zralosti. Pokud chtěji lide s tolika odlišnostmi spolu
vychazet, nevyhnutelně potřebuji trpělivost. Ti, co ušli s Panem větši kus cesty,
jsou mnohdy v pokušeni byt netrpělivi vůči těm, kdo jsou v poznavani Pana
Boha teprve na začatku. Přestože jim to trvalo cele roky, než dosahli současneho
stavu poznani, jsou ti duchovně vyzralejši často neochotni dat druhym stejne
množstvi času a možnost studia, aby mohli svym tempem vnitřně růst.
 
Jak se mame chovat k těm, kteři jsou ještě „slabi ve viře“? Ř 14,1 a 15,1
Možna pro tebe neni až tak těžke projevit trpělivost v cirkvi. Ale jak se ti
daři byt trpělivy doma? Co nas dokaže vyvest z rovnovahy u ostatnich členů
rodiny? Jak dlouho bychom se měli modlit za sve nejbližši, kteři nejsou věřici?
Znaš někoho, kdo se musel za sveho blizkeho modlit dlouha leta, než tento člověk
odevzdal sve srdce Bohu? Jakymi praktickymi způsoby se můžeme naučit
byt trpělivi vůči členům vlastni rodiny? Proč v tom sehrava důležitou roli take
potlačeni vlastniho ja?
Jestliže dokažeme byt trpělivi doma, vůči těm, se kterymi jsme v neustalem
kontaktu, potom budeme pravděpodobně trpělivi i vůči druhym.
 
Aplikace
Přemyšlej o tom, jak trpělivy byl k tobě Pan Bůh. Jak ti to pomaha byt
trpělivy vůči druhym? Kdyby se Bůh k tobě choval tak, jako se ty chovaš
k druhym, jak bys asi dopadl?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...