Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Čtvrtek 4. února Ovoce Ducha je laskavost
 
Obléci si laskavost
 
Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem,
laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou
snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem.
Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte
oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.“ (Ko 3,12–14; B21)
 
Osobní studium
Co podle těchto veršů znamena byt Kristovym nasledovnikem? Všimni si
slova „dokonalost“. Přemyšlej o tom, jak mocne by bylo naše svědectvi tomuto
světu, kdybychom tato slova uvedli do praxe.
Alexander MacLaren, vyznačny londynsky duchovni, ktery žil v 19. stoleti,
napsal: „Laskavost je nejmocnějši silou v tomto světě. K tomu, abyste odstranili
ledovec, můžete použit silna kladiva pohaněna parnim strojem. Přesto vam
stale zůstane led, i když roztřištěny. Jen nepatrne množstvi ledu se rozpusti
teplem, ktere vznika při uderech kladiva. Když však nechate ledovec pomalu sestupovat
směrem na jih, teple slunečni paprsky se dotknou smrtelneho chladu
a led se rozpusti v teplych vodach oceanu. Laskavost zvitězila.“
Je důležite, že jako adventiste mame sva stanoviska a nazory biblicky podložene.
Potřebujeme však něco vic než jen spravne učeni.
Kdybychom se před Bohem pokořili a byli laskavi, zdvořili, soucitni a milosrdni,
sto lidi by se obratilo k pravdě tam, kde je nyni jeden.“ (9T, str. 189)
Při biblickych hodinach mluvime o sobotě, stavu mrtvych, původu hřichu
a dalšich věroučnych bodech. Dbame však na to, abychom zdůraznili vyznam
laskavosti a dalšiho ovoce Ducha, o kterem hovořil Ježiš v Kazani na Hoře?
Dokažeme předat zasady zaznamenane v 1 K 13? Je samozřejmě důležite vědět,
že sobota je sedmy den, že mrtvi spi až do vzkřišeni anebo že Kristova spravedlnost
je nam připočtena už nyni, a proto se nemusime bat posledniho soudu.
Ale mit jen poznani neni totež jako poznat pravdu v Ježiši (J 14,6), protože
pravda nas osvobozuje (J 8,32) – měni naše povahy, takže se stale vice podobame
Ježiši Kristu. S plnou važnosti si proto položme otazku: Mame skutečně
pravdu, jestliže Pravda – Ježiš – nema nas?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...