Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Pondělí 8. února Ovoce Ducha je dobrota
 
Všichni zhřešili
 
Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají.“ (Ř 3,12–18)
 
Osobní studium
Jak se realita těchto veršů projevuje všude okolo nas? Jak se projevila ve
tvem životě?
 
Pro naši společnost je přiznačne, že dochazi k devalvaci slov – některa slova ztraceji postupně svůj vyznam nebo ziskavaji smysl novy. O talentovanych, šarmantnich či zručnych lidech nejednou řekneme, že jsou „dobři“. Nemame
tim ale na mysli jejich „dobrotu“, ale miru schopnosti či dovednosti. Slovodobro“, podobně jako slovo „laska“, vyslovujeme tak lehce a bezmyšlenkovitě, až došlo k jejich znehodnoceni. Když však mame před očima Boži dobrotu,
mnohem lepe pochopime, jaka je ve skutečnosti lidska dobrota.
 
Často slyšime, jak se lide kolem nas stavi proti nazoru, že lide jsou přirozeně hřišni a tihnou ke zlu. Copak neexistuji i lide, kteři nejsou křesťany, a přesto dělaji dobre věci, jsou laskavi, nesobečti a prokazuji bezpodminečnou lasku? Nepotkali jsme snad všichni takoveto lidi? Jak bys reagoval
na tento argument?
 
Rusky spisovatel Fjodor Dostojevskij napsal knihu, v niž vzpomina na obdobi, ktere stravil v zajateckem taboře na Sibiři, kde byli vězněni nejhorši rušti kriminalnici. Mezi vězni byli takovi, co se dopustili nejhoršich zločinů, jake
si jen umime představit. A přece se Dostojevskij zmiňuje o tom, že tito muži dokazali čas od času udělat mily a laskavy čin. I nejhorši lide dokažou vykonat skutky lasky. Současně, kdo se nesetkal s tim, že skutečně dobři lide vykonali
pod tlakem okolnosti velmi špatnou věc?
 
Aplikace
Jak jsi na tom ty? Vidiš v sobě přirozene sklony k projevovani dobra?
Nebo naopak k ubližovani? Co ti tva odpověď prozrazuje o tobě a o tom,
jak potřebuješ Krista?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...