Kategorie: Zajímavosti >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Střed bible
01 Je to trochu divné jak se to stalo. I když nejsi věřící, měl(a) by jsi se na to podívat.
 
02 P: Která kapitola je v Bibli nejkratší? – O: Žalm 117
 
03 P: Která kapitola je v Bibli nejdelší? – O: Žalm 119
 
04 P: Která kapitola se nachází uprostřed Bible? – O: Žalm 118
 
05 Fakta:     Máme 594 kapitol před Žalmem 118.
                      A máme 594 kapitol po Žalmu 118.
                     Když sečteme tyto čísla dostaneme 1188. –^
    P: Který verš se nachází uprostřed Bible? – O: Žalm 118:8
 
06 Co ten verš říká o boží vůli, která platí v našem životě?
   Až se Tě někdo příště zeptá, co by Bůh po mě chtěl?
Co mám dělat, abych našel Boží vůli?
Klidně mu můžeš nabídnout verš uprostřed Bible.
 
07 Žalm 118:8 – “Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka."
   Není to zajímavé jak se to stalo…?
A možná to Bůh naplánoval už dříve?
Před odesláním této zprávy, jsem se pomodlil  za Tebe.
Najdeš minutu — 60 vteřin pro Boha?
Jestli ano, tak se jednoduše pomodli za osobu, která to poslala Tobě.
 
08 “Bože Otče, požehnej mé(mu) blízké(mu)
Cokoliv bude dělat ,  Ty to víš,że on(a) bude potřebovat Tvou pomoc!
Ať se život mé(ho) bližní(ho) naplní Tvým pokojem, úspěchem a mocí,  aby hledal(a) Tvou blízkost a  uvědomoval(a) si, že Ty na něj/ni vždy myslíš.. Amen."
 
09 Potom to odešli 10 lidem. Podívej, během pár hodin, se 10 lidí modlilo za Tebe, a Ty jsi způsobil(a), že několik lidí se pomodlí k Bohu za ostatní.
Pak si sedni a dívej se, jak Boží milost působí ve Tvém životě.
Je to proto, že víš, že Bůh Tě miluje.
 
10 Jestli Ti někdy bude těžko, vždy pamatuj…
Víra neudělá to, že budeš schopný vyhnout se problémům, Víra Ti pomůže nad nimi zvítězit!
“Až když se vzdáš kontroly nad svou budoucností,    dosáhneš štěstí.."
 
11 AŤ TI BŮH POŽEHNÁ!
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...