(1 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...

Rok 2007. Seriál videodokumentů světců, světic a biblických svědků. Jan Křtitel, Svatý Josef, Vzkříšený Lazar, Maří Magdaléna,…

 

Videodokument: Jan Křtitel / Světci a svědci – 13 min

 

Videodokument: Svatý Josef / Světci a svědci

O poslání a výjimečnosti Ježíšova pěstouna (2007). Připravili J. Šafr a A. Hynková.

 

Videodokument: Vzkříšený Lazar / Světci a svědci

 

Videodokument: Marie Magdalena

 

Videodokument: Patronka Evropy Edita Steinová

Příběh Edity Steinové, mladé vzdělané židovské intelektuálky, je příběhem ženy, která svým životem vyvracela nesmyslnost předsudků a slepého fanatismu. Pocházela z ortodoxní židovské rodiny. Sama však v Boha nevěřila. Vystudovala filozofii. Hledala pravdu a náhoda ji nakonec dovedla do kláštera karmelitek, kde přijala jméno Terezie Benedikta od Kříže.

 

Videodokument: Svatý Kryštof – 12 min

Patron bezpečných cest.

 

Videodokument: Svatý František z Assisi – 13 min

 

Videodokument: Ignác z Loyoly – 13 min

Zakladatel řádu jezuitů. Režie S. Lazarová
Tento temperamentní baskický šlechtic, který se v mládí věnoval diplomatické a vojenské kariéře, je příkladem světce, který původně nežil příliš příkladným životem. Víme, že se několikrát dostal do vážných problémů kvůli hazardním hrám, soubojům a milostným avantýrám. Klíčovým momentem zlomu v jeho životě se stalo obléhání Pamplony, kde byl vážně zraněn. Svatý Ignác může být považován za příklad toho, že nový začátek je uskutečnitelný v jakémkoliv věku. Teprve ve třiceti se začíná věnovat studiu na různých školách, které trvalo celých 13 let. V 47 letech je vysvěcen na kněze. Spolu se svými druhy nabízí papeži, aby členy jejich skupiny využil tam, kde bude potřeba. Řád Tovaryšstva Ježíšova byl papežem Pavlem III. formálně potvrzen roku 1540. Založen byl ale vlastně už roku 1537, když Ignác a jeho druhové slavnostně složili slib chudoby, čistoty a poslušnosti.

 

Videodokument: Svatý Prokop

Příběh nepohodlného českého patrona ve stínu Svatého Václava. Připravila A. Hanauerová.

 

Videodokument: Svatý Dominik

Atributem sv. Dominika, skvělého kazatele, který vynikal soucitem a schopností vcítit se do druhých lidí, je pes s pochodní v tlamě. Když ho totiž jeho matka počala, měla vidění, že ve svém lůně nosila psíka, který držel v tlamě hořící pochodeň a jakmile opustil její tělo, zdálo se, že zapálí celou zem. Bylo to považováno za znamení, že počne velkého kazatele, který štěkotem svatého učení probudí ze spánku hříšníky.

 

Videodokument: Fra Angelico – umělec – *1387

Již od 12 let se učí umění a s bratrem se učí o Kristu ve Florencii u dominikánů. Tohoto umělce obdivoval i Michelangelo.

 

Videodokument: Svatý otec Pio

Měl stigmata italský mnich a kněz v roce 1918? Jak je to se zázraky, uměl být na dvou místech současně, uzdravoval, mluvil zázračně anglicky?

 

Videodokument: Josef Štemberka – Lidice 1942

Farář Josef Štemberka pocházel z chudé rodiny z městečka Pecka v Podkrkonoší. Díky své píli a nadání úspěšně vystudoval a stal se knězem. Svůj život spojil s jednou z farností ve středních Čechách. Žil poklidným životem venkovského faráře a když překročil sedmdesátku, těšil se na zasloužený odpočinek. V roce 1942 se chystal odjet z vesnice, kde působil třiatřicet let, zpátky do svého rodiště ke svým sourozencům. Ta ves se ale nakonec stala jeho osudem.

(1 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...