Kategorie: VIDEO kázání >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

„Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“

 

Kázání – Josef DVOŘÁK


Sbor CASD Praha Chodov – kazatel: Josef DVOŘÁK

 

Talmud žena / muž

Proč Bůh stvořil ženu z žebra a ne z hlavy, či paty?

Z hlavy ne,
proto, že žena muži nemá vládnout.

Z paty také ne,
proto,. že žena mu nemá být rohožkou!

 

Biblické texty

:Genesis 2,23
23Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“

Genesis 4,23
23Tu řekl Lámech svým ženám: „Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...