Kategorie: DESATERO >

Nejznámější modlitba, tedy modlitba Páně, různé překlady, výrazy a významy. Modlitba Otče náš (Mt 6,9-13) se skládá ze sedmi proseb, modliteb začínajících vyznáním k Bohu jako Otci, Stvořiteli. Otázka: Kde…

Přečíst celé