(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Poslední sedmý den, 7. den v týdnu je sobota a uprostřed je středa…

Podle Bible je 7. den týdne sobota a 1. den týdne neděle. Viz např.:

Mat.28,1: "Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu."

Pro týden nenacházíme nikde ve vesmíru opodstatnění.

Rok je doba oběhu země kolem slunce,

měsíc je doba oběhu Měsíce kolem Země,

den je doba otáčky země kolem své osy.

Pro týden nic nemáme – jen Bibli. Týden je dán sobotou, sedmým dnem. Sedmý den není neděle. Má-li být středem týdne středa (též německy – mittwoch), pak musí být 7. dnem sobota.

 

 

Mnohé kalendáře, kalkulačky, digitální hodinky a podobně mají dodnes toto pořadí dnů týdne.

 

Čerpáno z : http://www.bibleazdravi.net/

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...