Kategorie: AKCE pozvánky >
(2 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Co je na hudbě zajímavého, jak to že pomáhá ? 29.9.až 8.10.2016 Jaké je tajemství hudby? Proč je hudba tak lákavá, ale může i ublížit? Může hudba ovlivňovat lidi, nebo i mě ? Skryté taje hudby a nebezpečí !

 

Tajemství hudby – přednášky 2016

Frýdek Místek – čtvrtek 29.9.2016 až neděle 2.10.2016
Kladno – sobota 8.10.2016
Více informací na stránkách http://cirkev-adventistu-sedmeho-dne-kladno.webnode.cz/aktuality/
akce-2016-10-tajemstvi-hudby-zeb-hourigan-7-plakat-kladno akce-2016-10-tajemstvi-hudby-zeb-hourigan-plakat-frydek-mistek

 

Tajemství hudby

Přijměte pozvánku na seminář „Tajemství hudby“, které povede bývalý zpěvák, tanečník a hudební producent, Zeb Hourigen z Austrálie a bude mluvit o zákulisí hudebního průmyslu, vliv hudby na člověka a o správném výběru hudby pro každého z nás.

 

Tajemství hudby – Zeb Hourigan

Zveme Vás na seminář, který povede Zeb Hourigan z Austrálie, bývalý zpěvák, tanečník a hudební producent.
Přednášky se týkají pozadí hudebního průmyslu v souvislosti biblickými proroctvími a jsou určeny pro všechny věřící.
Zeb Hourigan má 34 let. Dostudoval zdravotnickou školu a pracuje momentálně ve zdravotnictví. Je ženatý má 1 dítě (narozeno v lednu 2016). Není zaměstnancem církve, ale je starším sboru v místním adventistickém sboru. Odstartoval službu „VR Ministries“ (hudba, zdraví, evangelizace) a spolupracuje s konferencí v Brisbane v Austrálii. Tato služba je zodpovědná za běh WITNESS CONFERENCES / jejich místní verze pro GYC (program specializovaný pro mládež). http://www.vrmusiconline.org/
V minulosti, než se stal věřícím, byl zpěvákem (než ztratil hlas), tanečníkem a hudebním producentem. Pomáhal mladým hudebním skupinám a zpěvákům v Austrálii. 

akce-2016-10-tajemstvi-hudby-zeb-hourigan-1 akce-2016-10-tajemstvi-hudby-zeb-hourigan-3 akce-2016-10-tajemstvi-hudby-zeb-hourigan-4

 

Část z přednášek

jedna z přednášek je zaznamenaná zde: docplayer.cz/ Prelozena prednaska o hudbe-zeb-hourigan-mysterium-hudby

 

Hodnocení složek hudby

Hudba se skládá z několika složek, postupně se podíváme ty 3. základní: melodie, harmonie, rytmus.
MELODIE oslovuje DUCHA
HARMONIE zasahuje MYSL
RYTMUS ovlivňuje TĚLO

1) Melodie

Je to dominantní část hudby; “příběhová linie hudby, jež je složena v horizontálním aranžmá z not rozpoznaných v nápěvu např. „Vše Ti v oběť dám…“
Posvátná hudba bude mít v melodii vzrůst i klesání (tj. výšky tónu, jež jdou nahoru a níže).
Melodie, která zůstává statická, na stejném tónu, může opakováním vyprodukovat hypnotický efekt.

2) Harmonie

vzniká, když znějí zároveň 2 nebo více tónů zároveň. Když melodie zajišťuje skladbě profil, harmonie je její osobností.

3)Rytmus

přidělený časový úsek daný notám a taktům, měřitelný metronomem. Zajišťuje řád, jak se hudba pohybuje v čase.
Efekt, známý jako “back beat – poslední úder”, vyvolává nervové napětí, protože působí proti přirozenému rytmickému cyklu našeho těla.Vše v přírodě, včetně lidského těla má rytmus….

 

Další body k přednáškám

Synkopa – důraz tam, kde není očekáván nebo jeho absence, tam kde by měl být
Důrazem na synkopický rytmus stimuluje rocková hudba tělesnou přirozenost.
Polyrytmus = simultánní použití silně protichůdných rytmů

Čelní lalok koruna mozku

Mozek je rozdělen na několik částí nebo laloků. Každý lalok má specifickou funkci. Za čelem je sou čelní laloky. (zjednodušeně pravý a levý a společně je to čelní lalok). Čelní lalok je největší lalok mozku.
Je to sídlo:
– úsudku
– uvažování
– intelektu
– vůle
– kontrolní centrum našeho mozku
– ovlivňuje vyváženost těla (teplotu, kolik vody v těle, pocity hladu, žízně a spánku
Někteří vědci upozorňují na čelní lalok jako na „korunu“ mozku. A studie to potvrzují. Skrze čelní lalok se projevuje naše duchovnost, charakter, morálka a vůle. Proto je důležité mít správně vyvinutý a zdravý čelní lalok.
Ztohoto pohledu je nutné podtrhnout, že „síla vůle“ sídlí v čelním laloku.
Příklady následků poškození čelních laloků:
– zhoršení morálních zásad
– snížení vůle
– zhoršení sociálních vztahů (ztráta lásky k rodině, Bohu)
– nedostatek předvídavosti
– neschopnost abstraktního myšlení neschopnost vykládat přísloví
– snížená schopnost matematického chápání
– nedostatek empatie (vcítění se)
– nedostatek ukázněnosti a zdrženlivost (vychloubání se, nepřátelství, agresivita, přejídání se)
– apatie, lhostejnost k okolním podmínkám
– nesoustředěnost, rozptylování a neklid
– přelétavé myšlenky (fantazie, emocionální nestabilita)
– duševní nemoci: mánie, kompulsivní obsedantní choroba (posedlé nutkání do něčeho), hyperaktivní syndrom, nedostatek pozornosti, deprese

 

(2 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...