(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Prvotisky českých Biblí, první česky psané Bible, první české Bible, které jsou a byly?

Hallská Bible

Rok vydání: 1722
Místo vydání: Halle (Německo)
Původci:
Tiskař textu: Kannsteinská impressý
Předmluva: Bel, Matej
Předmluva: Krman, Daniel mladší
Předmluva: Luther, Martin
Jiná role: Arndt, Johann
Nakladatel: Turzo, Ján
Nakladatel: Thurzó a Béthlenfalva (rod)
Korektor tištěných materiálů: Moc, Jan
Nakladatel: von Henkel, Heinrich Erdmann

Hallská Bible, informace:
Základním východiskem pro biblické tisky hallské, prešpurské a ostatní evangelické od zač. 18. století a dále je text kralické bible.

Zajímavost Hallské Bible:
V předmluvě 3. vydání r.1766 je "Hrabě slezské, jistý P. Henrych Erdmann Henkel na ni náklad činil, jenž jemu z prodaných exemplářů, jichž 5000 bylo, pomalu navracený býti měl."

—————-

Bible Hallská
Spodní ukázky jsou fotografie Hallské Bible ze soukromé sbírky. Tato Bible Hallská má přesky a kování, zajímavostí je, že na jednom mosazném kování je vyryté jméno, neboť i v této době byli knihy stále ještě drahé a majiteli byla tato Bible jistě vzácná, také čtěná, soudě z rohů knihy

(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...