Kategorie: Zajímavosti >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

NBK Nová Bible Kralická

NBK Nová Bible Kralická http://www.nbk.cz/

Nový název: Bible, překlad 21. století

Po pečlivém rozvažování, po konzultacích s mnoha odborníky laiky a také po rozsáhlém průzkumu veřejného mínění jsme se rozhodli dokončený překlad NBK vydat pod názvem: „Bible, překlad 21. století.“

V žádném případě se tím nechceme vzdát návaznosti na Bibli kralickou. Chceme, aby náš nový překlad byl i nadále novou Biblí kralickou, se vším, čemu věříme a na co se odkazujeme.

Proč změna názvu?

Máme za to, a průzkum to plně potvrdil, že pro čtenáře mimo úzký okruh aktivních protestantských  křesťanů není odkaz na Bibli kralickou nijak významný. Bohužel, dokonce i samo slovo „Bible“ není pro významnou část české populace jasné. Podle průzkumu 40% dotázaných mladších 25 let neví, co je to Bible. V dnešní době vycházejí bible houbařů, bible Microsoftu, bible fotografování, bible nacizmu apod. Proto i spojení Bible kralická a Nová Bible kralická působí na mnohé podobně jako historické spisy typu Dalimilovy kroniky nebo Rukopisu zelenohorského… Navíc název „Nová Bible kralická“ je poslední výtkou, kterou proti našemu překladu mají někteří odborníci z teologických fakult. Dalším důvodem je, že chceme, aby v názvu překladu byla obsažena jeho nejdůležitější vlastnost. Tou je současná, jasně srozumitelná a dnes oslovující čeština. Je to překlad pro dnešní dobu, pro 21. století. Přesto, nejraději bychom, aby název kompletního překladu, který vyjde na Velikonoce byl jen: „BIBLE“. Proto na obálce také bude jen slovo Bible. Podrobnější název překladu bude možné nalézt až uvnitř.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...