(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Přednáška HUDBA – Dilema pobavení a zábavy – Christian BERDAHL – Efektní prezentace s ukázkami o kresťanské hudbě, která odhaluje satanovy pasáže a metody lehce pochopitelným způsobem.

Moderní hudba; VIDEO přednáška překlad anglicky -> slovensky.

Srovnete si svůj PlayList s kryteriemi, které předkládá Christian Berdahl na základě Biblie, Ducha prorockého, vědy a představeným hudebním průmyslem.
*
HUDBA (bez ohledu na text) ovlivňuje člověka nezávysle ve dvou rovinách:
1, Oblast emocí, pocitů, myšlenek, tedy oblastni morálního charakteru
2, Oblast fyziologická a neurologická, stimulací, hormonálně a opiátmi
*
Pohled na hudbu od renesance do dnes
Citáty odborníků z oblasti medicíny, neurologie, ale i satanistů a zastánců CCM.
Přednáška sleduje přesně definované prvky hudby (synkopy, polyrytmické elementy, rytmus, beat…)
Je nám jedno co poslucháme v autech, iPodech, v modlitebnách?
*
Christian Berdahl je mezinárodní zpěvák, řečník, a prezident Shepherd´s Call Ministry.
www.shepcall.com
Natočené na ASI v Cincinnati.
*
VIDEO písničky  Christian BERDAHL najdete zde:

Christian BERDAHL – Video audio křesťasnké písničky

Další zajímavá videa naleznete na našem webu 7den.cz či se podívejte na slovenské křesťanské stránky www.3an.sk kde je Trojandělské poselství.
nebezpeci-hudby-1

Některé reakce na přednášku:

Od: Tomáš Kábrt 06.01.2013, 14:25:41
Předmět: Příklad manipulace
Toto video je smutnou ukázkou svévolné demagogické manipulace s naivními lidmi.
Christian Berdahl sděluje typicky po americku bombasticky naprosté banality, jako že různá hudba odpovídá různým emocím a náladám. Emoce a nálady jsou ovšem věci ryze osobní a subjektivní a jakákoli paušalizace typu „tahle hudba je pro všechny dobrá a tahle je pro všechny špatná“ je proto zcela nesmyslná. Většinu přednášky, jak je u podobných řečníků obvyklé, věnuje Christian Berdahl velmi jednostranně negativnímu a podrobnému strašení satanem a démony ve veškeré moderní hudbě podle zásady všech demagogů „Co se líbí mně, je Boží, a co se mně nelíbí, je satanské“, i když to oslavuje Krista. Takto odsuzovat druhé a hlásat své vlastní pochybné názory jménem Božím je ve skutečnosti opovážlivé rouhání. Už jeho výchozí výběr církevních a světských skladeb z doby renesance je zcela demagogicky účelový, primitivně manipulativní a může snad oslovit jen naivního amerického člověka, který světskou renesanční hudbu vůbec nezná a v životě o ní neslyšel. Stejně manipulativně zachází s dalšími hudebními styly tak, jen aby potvrdil svou vlastní svévolnou tezi, že stará hudba je dobrá a nová špatná, že určitý (delší) rytmus je „přirozený“ pro naše tělo a určitý (kratší, synkopický) „nepřirozený“ a „okultní“ apod. Používá i rasistické argumenty, že určitý rytmus je správný, protože vychází z evropské (bílé) tradice a určitý je špatný, protože vychází z (černé) tradice africké plné temných kultů atd. atd. Stejně nesmyslné by bylo argumentovat, že přirozené pro naše tělo i mysl je jen pomalu kráčet jako (bílá) anglická královna a nepřirozené a okultní běhat jako (černí) afričtí maratónci nebo dokonce tančit (!) jako (židovský) král David 🙂 Od Christiana Berdahla se zde dočkáme i takových absurdit, jako že „správná“ hudba nesmí gradovat. Pan Berdahl zřejmě nikdy neslyšel velkolepě gradující vrcholná díla duchovní hudby od Johanna Sebastiana Bacha nebo Josepha Haydna. Prosím, přemýšlejme. Nejsou snad v Bibli různé emoce a nálady? Není Bible pro všechny rasy a kultury? Vyškrtáme z Písma všechna místa, která jsou smutná, depresívní, krutá, hrůzná, sporná, nepochopitelná, matoucí, gradující? Bude pak ještě univerzální, pravdivé, Boží? Nebo si ve jménu Božím vytvoříme vlastní sektářskou verzi podle vkusu pana Berdahla?
Na závěr dva citáty, která se přímo týkají tohoto videa:
„Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.“ (Bible, 1. Korintským 14:20)
„Někteří křesťané příliš přemýšlejí a hovoří o satanově moci. Myslí na svého nepřítele, zmiňují se o něm ve svých modlitbách, mluví o něm. Stále víc a více se objevuje v jejich představách. Satan sice má velikou moc, ale díky Bohu máme mocného Spasitele, který vyhnal knížete zla z nebe. Satan má radost, když zveličujeme jeho moc. Hovořme tedy o Ježíši a oslavujme jeho moc a lásku.“
(Ellen Whiteová, Touha věků, DA 490)

……

Od: doktor z hor 14.12.2012, 20:01:30
Předmět: pane Kabrte
pane kabrte,na vasem pocitaci je tlacitko off,dekuji za pochopeni

……

Od: Danny Laufersweiler
Předmět: MUZIKANTI I PSYCHIATR O HLUČNÉ MODERNÍ HUDBĚ A NAPLNĚNÁ PŘEDPOVĚĎ BOŽÍHO PROROKA
Zdvořile prosím NEMAZAT!!! Když ten mladík pozývající lidi na adventistický vánoční koncert s duchovní hudbou sliboval OHLUCHNUTÍ, pak tím nejen vyjádřil jeden z význačných rysů zkažené moderní hudby, ale (nevědomky) i naplnění předpovědi Božího proroka. „Moderní hudba je hluk s copyrightem.“ ( P. Holl) „To, co prezentujeme je v podstatě rámus. Toť vše. Jste-li laskaví, můžete to nazvat muzikou.“(Mick Jagger)
Psychiatr Verle Bell, profesor, spisovatel a výzkumník napsal: „Výzkum naznačuje, že dobrá hudba podléhá přesným matematickým pravidlům, jejichž dodržování podporuje v lidském mozku pocity pohody, povzbuzení, optimismu a bezpečí.
HUDEBNÍCI ALE PŘIŠLI NA TO, ŽE PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL VYVOLÁVÁ U POSLUCHAČŮ NÁVYKOVOU EXTÁZI. Hudebníci a producenti také zjistili, že o tento druh hudby je na trhu obrovský zájem. Tržní hospodářství vyžaduje, aby poptávka byla uspokojena, a když se během tohoto procesu podaří získat miliony, tím lépe. Výrobní linky denně opouštějí miliony zvukových nosičů. STEJNĚ JAKO U JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK, (kde hraje dominantní roli neurotransmitor dopamin), I ROCKOVÝ RYTMUS EVENTUÁLNĚ VEDE VĚTŠINU UŽIVATELŮ K HLASITĚJŠÍ A AGRESIVNĚJŠÍ HUDBĚ. Není tedy neobvyklé, aby se milovník rocku ve svých preferencích často posunul od ‚soft rocku‘ k ‚tvrdému rocku‘.“ (How the Rock Beat Creates an Addiction, in How to Conquer the Addiction to Rock Music, Oakbrook, Illinois, 1993, s 82.)
Ellen G. Whiteová – Ev 510-512:
„NĚKTEŘÍ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE ČÍM HLASITĚJI ZPÍVAJÍ, TÍM LÉPE ZNÍ MELODIE. ALE RÁMUS NENÍ HUDBA. Dobrý zpěv je podobný zpěvu ptáků – vyznačuje se mírností a melodičností… Andělé mají radost z písní vděků, zpívaných přirozeným hlasem. Písně, jejichž každé slovo je vysloveno zřetelně a vděčně, jsou těmi písněmi, k nimž se připojují i andělé. Zachycují tóny linoucí se ze srdcí a zpívané ve správném duchu a porozumění.“ (Ms 91,1903) „Je třeba se vyhýbat a chránit zbytečných forem, které se vtlačily do pobožností v — … BŮH UZNÁVÁ JEN TAKOVOU HUDBU, KTERÁ SVOJÍ MÍRNOSTÍ OBMĚKČUJE A POSVĚCUJE SRDCE ÚČINKUJÍCÍCH. Mnozí, kteří hudbu milují, nevědí, že melodie hrané pro Boha musí vyplývat ze srdce. A zatím jejich srdce jsou zasvěceny jejich vlastním modlám.“
(Letter 198,1899) Ellen G. Whiteová 2SM 36-38:„O věcech, které se – jak říkáte – dějí v Indianě, mi Pán zjevil, že se budou odehrávat přímo před koncem zkoušky. Lidé se budou pokoušet o vysvětlení všech tajemných věcí, VŠUDE BUDE PLNO KŘIKU S BUBNY, HUDBOU A TANCEM. ROZUMNÍ LIDÉ BUDOU TAK POPLETENI, ŽE NEBUDE MOŽNO SPOLÉHAT NA JEJICH SPRÁVNÝ ÚSUDEK. A toto se bude nazývat hnutím Ducha svatého. DUCH SVATÝ SE NIKDY NEPROJEVUJE TAKOVÝM ZPŮSOBEM, V TAKOVÉM BLÁZNIVÉM HLUKU. To je satanova práce, aby tím zakryl své důmyslné metody, a tak se nemohla projevit čistá, upřímná, povznášející, zušlechťující a posvěcující pravda tohoto času. Lépe je nikdy nespojovat uctívání Boha s hudbou než užívat při našich táborových shromážděních hudebních nástrojů k takovému dílu, jakému jsem byla přítomna letos v lednu. Pravda tohoto času nepotřebuje nic takového, aby mohla obracet duše lidí. HLUČNÝ BLÁZINEC OTUPUJE SMYSLY A ZNESVĚCUJE TO, CO BY MOHLO BÝT POŽEHNÁNÍM, KDYBY SE PRÁCE VYKONÁVALA SPRÁVNĚ. Síly satanových pomocníků se uplatňují V HLUČNÉM KARNEVALU a tomu se říká – působení Ducha svatého…
DUCH SVATÝ NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S TAKOVOU SMĚSÍ HLUKU A HUDEBNÍCH ZVUKŮ, jakých jsem byla svědkem letos v lednu. Satan působí hlukem a hlukem takové hudby, která, kdyby byla správně použita, sloužila k Boží chvále a slávě. On však způsobuje, že působí jako uštknutí jedovatého hada. TY VĚCI, KTERÉ BYLY V MINULOSTI, NASTANOU I V BUDOUCNU. ZPŮSOBEM JAKÝM SE HUDBA PROVOZUJE, DĚLÁ S NÍ SATANOVU PAST. Bůh vyzývá svůj lid, který má před očima světlo Slova a Svědectví, aby četl, uvažoval a byl ostražitý.“
(Letter 132, 1900)Podívejme se také, co říkají ADVENTISTIČTÍ KAZATELÉ O NEBEZBEČÍ MODERNÍ HUDBY na tomto odkazu:
http://www.3an.sk/index.php?tbFiltIdKat2=15

.
Další reakce a naleznete zde: www.CASD.cz/index….

(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...