(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Ještě o čísle 666

(Bible zmiňuje číslo 666 zde: Zjevení 13,16-18)

Ve velké skupině inženýrů-konstruktérů mikročipů jsem se zůčastnil práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně se na tomto projektu pracovalo také v Bostonu a v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou ženou, která měla v míše implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem. Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů až se nám podařilo dosáhnout kontroly i nad spánkem ženy.

Poznamenávám, že nejsem lékař, ale inženýr, a mojí úlohou bylo vytvoření mikročipu a ne ovládat její organismus – tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými -a vhodnými pro implantace – tj. zavedení do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou injekční stříkačky.

Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloženy na k určení místa – nalezení vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka.

Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii napájející mikročip. V té době jsem byl Bohem upozorněn a začal jsem studovat. Písmo svaté. Přečetl jsem si i následující řádky: "A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech" (Zjevení 13,16). Nyní jsem přesvědčen, že Jan, když mu Pán toto ukázal ve vidění, viděl tu malou destičku, která se dává skrze injekční jehlu.

Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle – označit všechny lidi žijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si informaci o tom, že destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě jsou už nyní děti, jimž byly implantovány tyto destičky.

Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, – co se stane, když tato destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, že organismus okamžitě zareaguje – objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: "I šel prvý anděl a vylil svou číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na těch, kteří se klanějí jejímu obrazu" (Zjev. 16,2). Ježíš velmi dobře zná všechny technologie, které jsou na zemi vyvíjeny.

Existuje 23 družic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je např. poštovní známka. Taková družice je schopna přečíst celou informaci uloženou v naší licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto každých 19 minut. Jsou již nové družice série LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, že stanovují změny teploty lidského těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není možné se schovat.

Smart-karta

Nyní se snaží spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blížíme. Vicepresident USA navrhuje, aby každý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s sebou smart kartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůži. Smart-karta obsahuje plnou informaci o člověku. Když vám budou navrhovat implantaci nového systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení informací do systému valferů (tj. podkožní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a byla nastolena přímá otázka: nemůžeme kontrolovat všechny lidi, když je nebudeme schopno identifikovat, to znamená, když bude možnost záměny. Karu můžete ztratit, někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůží) bude vždycky s vámi. Ztratit to můžete jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vždy zpozorovat. Když vám někdo uřízne ruku, a půjde si do obchodu něco koupit s tím, že bude chtít platit pomočí mikročipu instalovaného v uříznuté ruce, řeknou mu: "Tady něco nesouhlasí…" Nebude totiž možno cokoliv kupovat nebo prodávat, když nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Už nyní máme tisíce dětí, jimž před ne"kolika lety implantovali podkožní deštičku, a zatím není pozorován žádný vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkožní destičku implantováno sedm tisíc lidi, avšak zatím nebyly žádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět.

Světová vláda

Svaté Písmo hovoří o jedné světové vládě, a že znamením budou označeni (téměř) všichni lidé. Tento problém se netýká jen USA. Není náhodou, že CRU má programy o pravých křesťanech, které byly připraveny, aby byli kompromitováni prostřednictvím hnutí New Age (nový věk). Nejste šokováni tím, že se ve školách vyučuje vše, co chcete, ale kdy jste slyšeli, že by se v tzv. "public schools" vyučovalo náboženství ?

"Je nutno mít svědectví Ducha působícího- ve vás. Je to otázka života a smrti. Když v posledních dobách ve vás nebude svědectví Ducha, pak se neubráníte a dostanete se do moci přicházejícího antikrista…"

Jedna kartička

Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle všeho to znamená, že se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a možná i na jiné části těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla.

Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staženy z oběhu). Zpočátku se bude užívat kartotéka a později podkožní implantace čísla. Evropské společenství už připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy. A tragédie některých křesťan bude spočívat v tom, že si nevšimnou, kdy začne vláda Antikrista. To je příčina, proč potřebujeme každodenní svědectví Svatého Ducha… Musíme nutně zdravě ohodnotit situaci, abychom nebyli zavlečeni do systému Antikrista.

Col Sanderson

inženýr – konstruktér počítačových mikročipů srpen 1995  Žizň i věra

Odkaz zde:

http://tajomstva.org/ovplyvnovanie-obyvatelstva/mikrocip-666/

http://www.projektlucid.szm.com/mikrocip.htm

Převzato ze slovenského pravoslavného časopisu »Odkaz sv. Cyrila a Metoda« č. 5/1998

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...