(3 hlasů, průměr: 9,33 z 10)
Loading...

Celosvětový sjezd DÉMONŮ

Satan svolal celosvětové shromáždění démonů a zla. Ve svém úvodním projevu řekl: "Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do církve. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a znali Pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Ale připravit o čas je můžeme!!!"

"A jak to máme udělat?" zvolali démoni.

"Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl," odpověděl ďábel. "Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze! Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávili tam spoustu času,  a jejich manžele, aby pracovali 6 až 7 dní v týdnu, 10 až 12 hod denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio, hudbu na youtube nebo Ipod, aby měli doma neustále zapnuté televize, DVD, videa a počítače! A dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci vyhrávala hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem!"

"Dbejte, aby měli po ruce spoustu plytkých časopisů a novin. 24 h denně útočte na jejich mozek zprávami o neštěstí, nehodách, útočte na ně jednoduchými filmy, pokleslou zábavou, soutěžemi a facebookem. Naplňte jejich schránky katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami, nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi.  V novinách, časopisech a televizi vytvářejte dojem, že nejdůležitější je vnější krása, aby začali být se svými manželi a manželkami nespokojeni, snažte se, aby byli příliš unavení, než aby si našli čas na svou rodinu. Ať je pro ně zdravá výživa náhradním náboženstvím bez víry a ať se mísením různých kultur a náboženství u nich rozplývá povědomí o VLASTNÍCH KOŘENECH."

"Chápejte, tradice jsou pro staré báby a moderní je být IN. Podsouvejte jim pocit, že přirozenost je více než Boží MILOST! Dejte jim duchovnost ve formě lákavého exotického zboží – ve formě spiritismu a esoteriky, kde si člověk stačí sám a kde se odkazuje na "COSI NAD NÁMI" – dejte jim duchovno ve formě tohoto zboží,  o kterém měli ukřivděný pocit, že jim bylo odpíráno církví. Ať organizovaně MEDITUJÍ bez Lásky s pocitem vlastního přirozeného uspokojení. Nahraďte jim čas pro modlitbu kalkulací s HOROSKOPY a s osudovími čísly v ASTROLOGII a numerologii. Ať mají pocit, že vidí do budoucnosti, že se mohou snáze vyhnout nebezpečí, že mohou předvídat,  vědět více a být chytřejší než ostatní lidé a dokoce než Bůh."

"Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Hrajte jim v supermarketech koledy už od října a vánoční stromky nechte prodávat od listopadu, ať je Vánoce otráví dříve, než přijdou. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ a moci nad hříchem a smrtí. Vykolejte jejich správný čas."

"Našeptejte jim, že nemusí mít deprese z hříchu, protože vlastně žádný neexistuje, že zodpovědnost a morálka je jen výmysl církve a Desatero přežitek, Bůh daleko a smrt je jen čekáním na DALŠÍ ŽIVOT, ve kterém si ještě více užijí! Řekněte jim prostřednictvím moderních technologií a všemožných zmanipulovaných médií, že Bůh je staromódní, spící, vzdálený, TRESTAJÍCÍ, nerespektující svobodu člověka, je jen pro případ nouze, jako zadní vrátka, že Bůh je Děda Mráz, Santa Claus a v nejlepším případě "COSI NAD NÁMI.""

Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, a na sportovní akce, hry, koncerty a do kina. Hlavně je pořád a NEUSTÁLE ZAMĚSTNÁVEJTE!"

"TO ZABERE! Bude to Fungovat!"

Démoni a Zlí duchové se pustili horlivě do díla a snažili se, aby křesťané byli stále více a více zaměstnaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času…málo času na svého Boha, na své rodiny. Aby neměli čas druhým říci o tom, že JEŽÍŠ MÁ MOC ZMĚNIT ŽIVOT!

(3 hlasů, průměr: 9,33 z 10)
Loading...